Wymogi instalacyjne

 1. Pompa ciepła posadowiona powinna być w oddzielnym pomieszczeniu. W celu dokonywania przeglądów serwisowych i napraw należy pozostawić 1.5 m wolnego miejsca z czterech stron pompy ciepła. Nad pompą ciepła należy pozostawić 1 metr wolnej przestrzeni. Nie prowadzić przewodów ani rur nad pompą.
 2. Pomieszczenie pompy ciepła powinno posiadać sprawnie działającą wentylację w celu odprowadzenia odpadowego ciepła powstającego podczas pracy urządzenia.
 • Pomieszczenie pompy ciepła wyposażyć w system drenażu wody (w czasie awarii czy napraw).
 • Pompę ciepła posadowić na fundamencie betonowym lub z profili stalowych. Fundament musi być tak wykonany, aby nie odkształcał się podczas pracy urządzenia oraz wytrzymałość jego była dostosowana do ciężaru pompy ciepła podczas jej pracy. Po posadowieniu wypoziomować pompę ciepła.
 • Rurociągi dolnego i górnego źródła zaizolować. Wybór izolacji oraz wykonanie przeprowadzić pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika.
 • Rurociągi powiesić tak, aby ich ciężar nie wpływał na obciążenie rurociągów wewnętrznych pompy ciepła.
 • W celu ochrony rurociągów przed uszkodzeniem w wyniku wibracji elementy takie jak podłączenia rur, filtr, zawory, przepływomierze itp. powinny być podłączone na złączach elastycznych. Na rurociągach dolnego i górnego źródła zainstalować manometry
  i termometry.
 • Przed uruchomieniem pompę ciepła przepłukać tak, aby usunąć wszelkie nieczystości
  z rurociągów. Na rurociągu górnego źródła zainstalować filtr tak, aby nie następowało zjawisko zapychania rur.
 • Czynnik roboczy dolnego źródła musi być czysty tak, aby nie powodował obniżenia sprawności wymiennika dolnego źródła.
 • Kabel zasilający pompy ciepła powinien być o odpowiedniej średnicy.

 • Rekomendowany schemat podłączeń

  Dział energii odnawialnej