Wysokosprawne termowodowe wspomaganie fermentacji i stabilizacji gnojowicy

Gnojowica jest powszechnie stosowanym, uwodnionym  komponentem organicznym dla celów nawozowych oraz nawadniających gleby. Zawiera szereg cennych składników azotowych, fosforowych, potasowych (NPK) oraz mikroelementowych, takich jak: cynk, miedź, molibden, selen, siarka itd. Jej zastosowanie w obecnych czasach wymaga spełnienia kryteriów przechowywania oraz terminowego dawkowania. Najkorzystniejszą dla roślin formą jest gnojowica ustabilizowana w zakresie składu chemicznego i biologicznego po procesie fermentacji. Naturalnie przefermentowana gnojowica zawiera składniki lepiej przyswajalne przez rośliny w formach bardziej preferowanych do poboru przez systemy korzeniowe, prowadząc tym samym do wydatnego wzrostu plonów. Ponadto nie zawiera licznych mikroorganizmów przewodu pokarmowego zwierząt, gdyż są one eliminowane na etapie procesu fermentacyjnego. Również organizmy chorobotwórcze są eliminowane do poziomu bezpiecznego dla ludzi i zwierząt.

 

Uzyskanie tych parametrów jest niestety kłopotliwe, gdyż wymaga spełnienia kryterium czasu przetrzymywania i temperatury, co w praktyce jest wręcz nierealne z uwagi na specyfikę produkcji zwierzęcej. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest ciągły napływ świeżej gnojowicy do zbiorników magazynujących oraz niska temperatura otoczenia tych zbiorników (najczęściej są to zbiorniki ziemne o grawitacyjnym napływie) i w konsekwencji samej gnojowicy. Parametr temperaturowy jest zasadniczym, który stymuluje naturalne procesy fermentacyjne (zwłaszcza w zimowym okresie magazynowania) wpływając tym samym na pogorszenie jej walorów nawozowych i stabilność biologiczną. Optymalna temperatura fermentacji to 35-37oC, przy której zachodzą pożądane procesy jej przemian w kierunku form przyswajalnych. W niższych temperaturach procesy te zachodzą z mniejszą wydajnością, a przy 15oC i poniżej praktycznie ustają. W typowych warunkach gromadzenia gnojowicy zapewnienie optymalnej  temperatury jest nie możliwe. Można to uczynić sposobami zewnętrznego dostarczania energii cieplnej, najkorzystniej z odnawialnych źródeł energii o minimalnych kosztach pozyskania. Taką formą energii cieplnej jest energia solarna wytwarzana za pomocą pakietu próżniowych kolektorów słonecznych.

Proponowane Państwu rozwiązania techniczne mogą być stosowane na dwa sposoby:

  1. konwencjonalny – tylko i wyłącznie do produkcji przefermentowanej i ustabilizowanej gnojowicy (schemat 1),
  2. z odzyskiem biogazu na cele energetyczne – własna produkcja energii cieplnej lub elektrycznej (schemat 2).

Schemat 1. Układ termowodowy z próżniowym kolektorem słonecznym do produkcji ustabilizowanej i w pełni przefermentowanej gnojowicy

Schemat 2. Układ termowodowy z próżniowym kolektorem słonecznym do produkcji ustabilizowanej i w pełni przefermentowanej gnojowicy oraz produkcji energii cieplnej lub elektrycznej na własne potrzeby

Dział energii odnawialnej