O nas

HISTORIA naszej firmy bierze swój początek w 1948 roku, kiedy to powstało Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego, znane również pod skróconą nazwą ‘Projprzem’ i cieszące się opinią jednego z najlepszych i najbardziej wszechstronnych biur projektowych w Polsce.

PROJPRZEMEKO jest całkowicie samodzielną, prywatną spółką inżynierską, która w ramach przekształceń własnościowych została utworzona w 1993 roku z wyodrębnienia pionu badawczo-wdrożeniowego firmy ‘Projprzem’. W udanych przekształceniach, nie zrywając związków z tradycją, zadbaliśmy zwłaszcza o ustabilizowanie kadry inżynieryjno-technicznej o najwyższych kwalifikacjach, zdolnej sprostać najtrudniejszym zadaniom oraz nieustającym wyzwaniom konkurencji. Udało się nam także zbudować zespół znakomicie współpracującego, technicznego personelu wykonawczego. Dysponując taką bazą opracowaliśmy oraz wdrożyliśmy liczne i zarazem unikalne technologie oczyszczania ścieków przemysłowych, stacje uzdatniania wody powierzchniowej, podziemnej oraz specyficznej. Kolektory słoneczne próżniowe, rurki ciepła, bezpiecznik termiczny, pasty kontaktronowe to tylko niektóre elementy instalacji solarnej produkowane w naszym zakładzie. W naszych rozwiązaniach łączymy wiedzę a także doświadczenie praktyczne z różnych dziedzin i dyscyplin nauki oraz techniki. Działamy z powodzeniem na terenie kraju, również poza jego granicami. Domeny naszej działalności związane są z inżynierią i ochroną środowiska, a w szczególności z:

-Technologiami fototermicznymi

Kolektory słoneczne wykorzystują darmową energię dostarczaną przez Słońce, dlatego też z roku na rok stają się coraz popularniejsze. Projprzemeko jako ceniony producent kolektorów słonecznych cieszy się uznaniem i zaufaniem klientów. Oferowane przez nas kolektory słoneczne próżniowe posiadają najwyższą, w tej grupie urządzeń, średnioroczną wydajność, stanowiąc silne wsparcie dla tradycyjnych źródeł ciepła. W ofercie firmy znajdziecie Państwo także produkowane przez Projprzemeko innowacyjne zespoły wyposażenia infrastruktury solarnej, w tym m.in. bezpiecznik termiczny, rurki ciepła, pasty termoprzewodzące.

-Technologiami fotowoltaicznymi i hybrydowymi

Instalacje fotowoltaiczne (wytwarzanie i montaż) oraz instalacje hybrydowe.

-Technologiami ścieków

Budowa oczyszczalni ścieków umożliwia zakładom produkcyjnym znaczną redukcję kosztów za odprowadzanie ścieków. Jest ponadto działaniem proekologicznym. Projektowanie oczyszczalni ścieków stanowi podstawę działalności naszej firmy. Klientom oferujemy także budowę oraz uruchomienie instalacji „pod klucz”. Oczyszczanie ścieków przemysłowych to nasza specjalność . W naszym dorobku znajdziecie Państwo także oczyszczalnie ścieków socjalno-bytowych, komunalnych oraz skojarzonych systemów.

- Technologiami wody

Projektujemy oraz wykonujemy stacje uzdatniania wody powierzchniowej i podziemnej oraz specyficznej wynikającej z uwarunkować geochemicznych np. wody oligoceńskie lub bagienne.

- Technologiami nowej generacji

Zamykanie obiegów wodnych i wodno cieplnych oraz cieplnych.

- Oficyna Wydawnicza Projprzemeko Sp. z o.o.

Obok naszej podstawowej działalności przemysłowo-innowacyjnej, prowadzimy na szeroką skalę różne formy przekazu wiedzy o charakterze non-profit, udostępniając własne przekłady i wydając formy zwarte o charakterze monograficznym, kluczowych dzieł z dziedziny światowej literatury technicznej.