Nowe technologie dla rolnictwa, rybactwa, przechawlnictwa, sadownictwa i szkółkarstwa

Gnojowica jest powszechnie stosowanym, uwodnionym  komponentem organicznym dla celów nawozowych oraz nawadniających gleby. Zawiera szereg cennych składników azotowych, fosforowych, potasowych (NPK) oraz mikroelementowych, takich jak: cynk, miedź, molibden, selen, siarka itd. Jej zastosowanie w obecnych czasach wymaga spełnienia kryteriów przechowywania oraz terminowego dawkowania. Najkorzystniejszą dla roślin formą jest gnojowica ustabilizowana w zakresie składu chemicznego i biologicznego po procesie fermentacji. Naturalnie przefermentowana gnojowica zawiera składniki lepiej przyswajalne przez rośliny w formach bardziej preferowanych do poboru przez systemy korzeniowe, prowadząc tym samym do wydatnego wzrostu plonów. Ponadto nie zawiera licznych mikroorganizmów przewodu pokarmowego zwierząt, gdyż są one eliminowane na etapie procesu fermentacyjnego. Również organizmy chorobotwórcze są eliminowane do poziomu bezpiecznego dla ludzi i zwierząt.

 • Niewielkie nakłady finansowe
 • Prosta eksploatacja
 • Ograniczenie niszczenia biochemicznego, rozwoju mikroflory i mikrofauny oraz zmiany składu przechowywanych surowców
 • Bezawaryjność potwierdzona w badaniach laboratoryjnych
 • Wykorzystanie materiałów bezpiecznych dla roślin
 • Łatwy montaż
 • Szybki zwrot nakładów inwestycyjnych

Ujemna temperatura zwłaszcza w okresach mroźnych i długotrwałych zim jest jednym z zasadniczych powodów wysokich strat w uprawach roślin. Temperatura w sferze systemu korzeniowego jest istotnym parametrem decydującym o wegetacji, przyrostach i stratach. Optymalna wilgotność układu glebowo-gruntowego oraz temperatura są czynnikami decydującymi o fazie początkowej rozwoju roślin – kiełkowaniu i rozwoju w kolejnych stadiach wzrostu. W naturze procesy te ściśle zależą od uwarunkowań klimatyczno-środowiskowych. W przypadku produkcji w warunkach sterowanych i kontrolowanych, określanych mianem warunków sztucznych, na procesy te można wpływać regulując różne parametry w zależności od poziomu znajomości technologii produkcji i oczywiście potrzeb hodowanych roślin.

Ochrona systemów korzeniowych przed destukcyjnym działaniem niskich temperatur.

 • Niewielkie nakłady finansowe
 • Prostota zastosowania
 • Możliwość hodowli różnych gatunków roślin ozdobnych,nawet bardzo wrażliwych na niskie temperatury
 • Bezawaryjność potwierdzona w badaniach laboratoryjnych
 • Satysfakcja z pięknego ogrodu z różnorodną gatunkoworoślinnością
 • Łatwy montaż
 • Szybki zwrot nakładów inwestycyjnych

 

 • Niezawodność działania
 • Łatwa eksploatacja
 • Zachowanie wartości odżywczych suszonych produktów:najcenniejszych enzymów, koenzymów, flawonidów, witamin,olejków eterycznych i mikroelementów
 • Zachowanie cennych walorów smakowych
 • Zastosowanie wyłącznie naturalnych metodutrwalania produktów
 • Unikalność
 • Szybki zwrot nakładów inwestycyjnych

Dział energii odnawialnej