Wprowadzenie

Pompy ciepła firmy Projprzem-Eko wykorzystują ziemskie zasoby ciepła niskotemperaturowego (woda głębinowa, rzeczna, jeziorna, morska, ciepło wnętrza ziemi itp.) jako dolne źródło pompy ciepła.

Zamiana niskotemperaturowego źródła pompy ciepła na wysokotemperaturowe odbywa się przy zużyciu niewielkiej ilości energii elektrycznej. Ciepło niskotemperaturowe po zmianie na wysokotemperaturowe może być wykorzystane na cele grzewcze, podgrzewania wody użytkowej Pompy ciepła Projprzem-Eko mają również szereg zastosowań przemysłowych. Odpadowe ciepło z ciągów produkcyjnych może być wychwycone i zawrócone do procesu produkcyjnego poprzez zamianę niskotemperaturowego źródła odpadowego na wysokotemperaturowe i ponownie wykorzystane w procesie produkcyjnym. Decydując się na inwestycję w pompę ciepła inwestor nie ponosi kosztów budowy konwencjonalnej instalacji kotłowej, co w znaczący sposób wpływa na poprawę jakości powietrza i brak jego zanieczyszczenia. Pompy ciepła Projprzem-Eko wyposażone są standardowo w funkcję chłodzenia „chiller”. Mogą więc służyć jako „chiller” do instalacji chłodniczych lub stanowić urządzenie chłodnicze dla instalacji klimatyzacji.

 

Pompy ciepła. Charakterystyka.

 1. Produkcja ciepła przez pompę ciepła nie odbywa się poprzez spalanie konwencjonalnych zasobów energii (gaz, olej), a co za tym idzie nie powoduje emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz innych zanieczyszczeń. Przy zastosowaniach chłodniczych pompa ciepła Projprzem-Eko nie wymaga budowy wierzy chłodniczej, a co za tym idzie nie powoduje emisji hałasu.

 2. Korzystanie z zasobów wodnych dolnego źródła pompy ciepła nie pociąga za sobą zużycia wody zarówno przy funkcji schładzania czy grzania. Pompa ciepła nie powoduje zanieczyszczenia wody.

 3. Duża, niskoobrotowa sprężarka wytwarza mało wibracji i jest cicha.

 4. Możliwość współpracy zarówno z systemem grzewczym jak i klimatyzacji.

Wysoka sprawność

 1. Dzięki zastosowaniu wysokosprawnej sprężarki współczynnik sprawności COP osiąga wartość 7.

 2. Dzięki użyciu rur ze zwiększoną wymianą, pompy ciepła Projprzem-Eko mają sprawność wyższą o 20% w porównaniu z tradycyjnymi pompami ciepła. Zwiększona sprawność ogranicza czas pracy pompy ciepła, a co za tym idzie wydłuża się jej żywotność.

 3. Sprężarka bez olejowa o sprawności sięgającej 99,99%. Użyty czynnik smarujący dodatkowo zwiększa wydajność wymienników dolnego i górnego źródła ciepła.

 4. Poprzez zastosowanie technologii jednakowego przepływu poprzez parownik i każdą
  z jego rur miedzianych uzyskujemy pewność, że każda z rur miedzianych w wymienniku ma tą samą sprawność (wydajność). Zwiększa to sprawność pompy ciepła.

 5. Zastosowanie izolacji termicznej pozwala na efektywne używanie pompy ciepła
  w klimatach o obniżonej temperaturze. Dobra izolacja pozwala również na wykorzystanie ciepła i zimna podczas jednego procesu. Produkcja ciepła i zimna jednocześnie.

Niezawodność

 1. Sprężarka typu SCROL produkowana jest przy użyciu obrabiarek numerycznych. Dokładność wykonania eliminuje przeciekanie czy zatarcia sprężarki. Czynnik smarujący przy ruchu sprężarki dokładnie przylega do wirnika nie powodując jego ścierania.

 2. Nadmierne rozgrzewanie się sprężarki jest niwelowane poprzez wewnętrzny układ chłodzący. Wzrost temperatury sprężarki przy pracy jest, więc stosunkowo niewielki. Taka sytuacja ma wpływ na większe bezpieczeństwo pracy urządzenia, wyższa sprawność, oraz długowieczność.

 3. Sprężarka podlega następującym zabezpieczeniom: temperatura w obiegu, temperatura parownika, ilość czynnika smarującego w sprężarce. Wszystko to wpływa na żywotność
  i niezawodność sprężarki.

 4. Instalacja pompy ciepła jest chroniona przed nadmiernym ciśnieniem (zabezpieczenie). Poza tym każda pompa ciepła jest testowana na wytrzymałość ciśnieniową na stanowisku testowym w zakładzie produkcyjnym przed jego opuszczeniem.

 5. Wymienniki ciepła wykonywane są na obrabiarkach numerycznych (centra obróbcze). Dzięki dokładności spawania i obróbki nie ma możliwości powstawania wycieków
  z wymiennika.

 6. Zarówno parownik jak i skraplacz pokrywane są specjalną warstwą zabezpieczającą parownik i skraplacz przed korozją.

 7. Wymienniki ciepła podlegają kontroli wytrzymałości na ciśnienie. 16 Bar dla wody i 28 bar dla powietrza. Dodatkowo skraplacz zabezpieczony jest zaworem bezpieczeństwa.

 8. Sterowanie firmy Siemens. Bezpieczne, niezawodne.

 9. Urządzenie dopuszczone do pracy z systemem klimatyzacji lub centralnego ogrzewania.

 10. Płynny start i wyłączania pompy ciepła nie zakłóca funkcjonowania innych urządzeń np.: komputerów.

 11. System sterowania umożliwia zdalne komunikowanie się z urządzeniem.

 12. Wszystkie elementy pompy ciepła zgodne są ze standardami światowymi dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa.

System sterowania

 1. Sterownik przemysłowy typu PLC firmy Siemens posiada minimum 18 funkcji chroniących poszczególne elementy pompy ciepła. PLC posiada również szereg wyjść dodatkowych umożliwiających np. kontrolę zewnętrznego skraplacza, pompy skraplacza i dmuchaw.

 2. Sterownik wyposażony jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny dotykowy umożliwiający łatwą obsługę sterownika. Intuicyjna (ikonowa) budowa menu pozwala na szybkie przeszkolenie obsługi.

 3. Sterownik wyświetla parametry pracy pompy ciepła. Raportowanie czasu pracy pompy ciepła oraz najważniejszych parametrów pracy.

 4. Sterownik chroniony jest hasłem w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi przez wykwalifikowanych pracowników.

 5. Sterownik alarmuje o awariach. Sterownik rozróżnia dwa typy alarmów: pojedynczy
  i ciągły prowadzący do automatycznego ochronnego wyłączenia pompy ciepła.

 6. Sterownik steruje pracą pompy ciepła według zmieniających się warunków np.: temperatury zewnętrznej, temperatury wody wyjściowej z pompy ciepła itp.

 7. Istnieje możliwość swobodnego kontrolowania temperatury wody wyjściowej lub wody wejściowej. Można w ten sposób dostosować pracę pompy ciepła do pracy systemu klimatyzacji lub centralnego ogrzewania.

 8. W sterowaniu przynajmniej dwiema sprężarkami, sterownik przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na ciepło/zimno kolejno przełącza pracę na kolejne sprężarki. W ten sposób żywotność pompy ciepła przedłuża się.

 9. Istnieje możliwość zaprogramowania sterownika dla konkretnej inwestycji (nietypowe rozwiązania).

Oszczędności

 1. Inwestycja w budowę kotłowni, komina, składu paliwa itp. pociąga za sobą znaczne koszty. Pompa ciepła nie wymaga ponoszenia takich kosztów.

 2. Oszczędności wynikają również z tego, że system pracuje jako chiller i kocioł (wytwarza zimno i ciepło). Koszt budowy takiego układu w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami to ½ - 2/3 kosztu tradycyjnego.

Dział energii odnawialnej