Wprowadzenie

Pompy ciepła firmy Projprzem-Eko wykorzystują zarówno powietrzne jak i ziemskie zasoby ciepła niskotemperaturowego (powietrze atmosferyczne; powietrze odpadowe; woda głębinowa, rzeczna, jeziorna, morska, ciepło wnętrza ziemi itp.) jako dolne źródło pompy ciepła.

Zamiana niskotemperaturowego źródła pompy ciepła na wysokotemperaturowe odbywa się przy zużyciu niewielkiej ilości energii elektrycznej. Ciepło niskotemperaturowe po zmianie na wysokotemperaturowe może być wykorzystane na cele grzewcze, podgrzewania wody użytkowej Pompy ciepła Projprzem-Eko mają również szereg zastosowań przemysłowych. Odpadowe ciepło z ciągów produkcyjnych może być wychwycone i zawrócone do procesu produkcyjnego poprzez zamianę niskotemperaturowego źródła odpadowego na wysokotemperaturowe i ponownie wykorzystane w procesie produkcyjnym. Decydując się na inwestycję w pompę ciepła inwestor nie ponosi kosztów budowy konwencjonalnej instalacji kotłowej, co w znaczący sposób wpływa na poprawę jakości powietrza i brak jego zanieczyszczenia. Pompy ciepła Projprzem-Eko wyposażone są standardowo w funkcję chłodzenia „chiller”. Mogą więc służyć jako „chiller” do instalacji chłodniczych lub stanowić urządzenie chłodnicze dla instalacji klimatyzacji.

 

Pompy ciepła. Charakterystyka.

 1. Produkcja ciepła przez pompę ciepła nie odbywa się poprzez spalanie konwencjonalnych zasobów energii (gaz, olej), a co za tym idzie nie powoduje emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz innych zanieczyszczeń. 

 2. Duża, niskoobrotowa sprężarka wytwarza mało wibracji i jest cicha.

 3. Możliwość współpracy zarówno z systemem grzewczym jak i klimatyzacji.

Wysoka sprawność

 1. Dzięki zastosowaniu technologii EVI z modulacją inwerterową współczynnik efektywności przy specyficznych parametrach pracy dochodzi do COP=5.

 2. Sprawność naszego urządzenia jest wyższa w stosunku do obecnie dostępnych pomp ciepła z uwagi na połączenie technologii EVI oraz sterowania inwerterowego w jednym urządzeniu. Pozwala to na uzyskanie większych oszczędności w stosunku do innych urządzeń sięgających nawet do 20%.

 3. Sprężarka EVI inwerterowa. Użyty czynnik smarujący dodatkowo zwiększa wydajność wymienników dolnego i górnego źródła ciepła.

 4. Poprzez zastosowanie technologii jednakowego przepływu poprzez parownik i każdą
  z jego rur miedzianych uzyskujemy pewność, że każda z rur miedzianych w wymienniku ma tą samą sprawność (wydajność). Zwiększa to sprawność pompy ciepła.

 5. Zastosowanie technologii EVI pozwala na bezawaryjną pracę pompy ciepła w klimacie chłodnym. Nie zachodzi w tym przypadku również zjawisko obniżenia temperatury zasilania obiegów grzewczych wraz ze spadkiem temperatury dolnego źródła. Urządzenie jest przystosowane do pracy w klimacie występującym w Polsce.

Niezawodność

 1. Sprężarka typu EVI produkowana jest przy użyciu obrabiarek numerycznych. Dokładność wykonania eliminuje przeciekanie czy zatarcia sprężarki. Czynnik smarujący przy ruchu sprężarki dokładnie przylega do wirnika nie powodując jego ścierania.

 2. Nadmierne rozgrzewanie się sprężarki jest niwelowane poprzez wewnętrzny układ chłodzący. Wzrost temperatury sprężarki przy pracy jest, więc stosunkowo niewielki. Taka sytuacja ma wpływ na większe bezpieczeństwo pracy urządzenia, wyższą sprawność, oraz długowieczność.

 3. Sprężarka podlega następującym zabezpieczeniom: temperatura w obiegu, temperatura parownika, ilość czynnika smarującego w sprężarce. Wszystko to wpływa na żywotność
  i niezawodność sprężarki.

 4. Instalacja pompy ciepła jest chroniona przed nadmiernym ciśnieniem (zabezpieczenie). Poza tym każda pompa ciepła jest testowana na wytrzymałość ciśnieniową na stanowisku testowym w zakładzie produkcyjnym przed jego opuszczeniem.

 5. Wymienniki ciepła wykonywane są na obrabiarkach numerycznych (centra obróbcze). Dzięki dokładności spawania i obróbki nie ma możliwości powstawania wycieków
  z wymiennika.

 6. Zarówno parownik jak i skraplacz pokrywane są specjalną warstwą zabezpieczającą parownik i skraplacz przed korozją.

 7. Wymienniki ciepła podlegają kontroli wytrzymałości na ciśnienie. 16 Bar dla wody i 28 bar dla powietrza. Dodatkowo skraplacz zabezpieczony jest zaworem bezpieczeństwa.

 8. Urządzenie dopuszczone do pracy z systemem klimatyzacji lub centralnego ogrzewania.

 9. Płynny start i wyłączania pompy ciepła nie zakłóca funkcjonowania innych urządzeń.

 10. Wszystkie elementy pompy ciepła zgodne są ze standardami światowymi dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa.

 11. Pompy ciepła Projprzem Eko posiadają niezbędną certyfikację dopuszczającą do obrotu na terenie Unii Europejskiej (Certyfikat TUV, Eco Labeling itp.)

System sterowania

 1. Sterownik wyposażony jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwiający łatwą obsługę sterownika. Intuicyjna (ikonowa) budowa menu pozwala na szybkie przeszkolenie obsługi.

 2. Sterownik wyświetla parametry pracy pompy ciepła.

 3. Sterownik steruje pracą pompy ciepła według zmieniających się warunków.

 4. Istnieje możliwość zaprogramowania sterownika dla konkretnej inwestycji (nietypowe rozwiązania).

Oszczędności

 1. Inwestycja w budowę kotłowni, komina, składu paliwa itp. pociąga za sobą znaczne koszty. Pompa ciepła nie wymaga ponoszenia takich kosztów.

 2. Koszty eksploatacyjne są porównywalne z kosztami grzania gazem ziemnym przy taryfie G11. W przypadku taryfy G12 koszty ogrzewania naszą pompą ciepła spadają poniżej kosztu ogrzewania węglem/drewnem.

Dział energii odnawialnej