DeltaSol BS Plus

Sterownik DeltaSol BS Plus oraz wcześniejsza jego wersja BS Pro to sterowniki z rodziny sterowników firmy Resol. Sterownik DeltaSol BS Plus posiada szereg rozbudowanych funkcji niezbędnych do sterowania instalacjami kolektorów słonecznych. Sterownik ten charakteryzuje się szczególnym oraz bardzo wydajnym algorytmem sterowania prędkością pompy solarnej. Posiada również szereg funkcji niespotykanych w konkurencyjnych sterownikach tego typu. Do najważniejszych należą: możliwość sterowania zdalnego poprzez złącze Vbus, możliwość prezentacji danych poprzez sieć internet, szereg funkcji chroniących kolektory słoneczne przed przegrzaniem.

 

image

Cechy charakterystyczne:

 • algorytm pracy umożliwiający przekazanie całości energii słonecznej do zbiornika ciepłej wody lub bufora centralnego ogrzewania
 • możliwość prezentacji danych poprzez sieć internet
 • zabezpieczenie kolektorów słonecznych wpisane w logikę działania sterownika
 • niezawodny; nie ulego awariom "Made in Germany"
 • możliwość obsługi systemu "drain back"

 

ss

Cechy szczególne:

 • Zawiera ciekłokrystaliczny graficzny wyświetlacz kontrolny systemu solarnego
 • Wykorzystuje do 4 czujników temperatury
 • Posiada 2 półprzewodnikowe przekaźniki do płynnej regulacji pracy pomp
 • Możliwość wyboru 9 różnych systemów solarnych
 • Możliwość zliczania przechwyconego przez system ciepła
 • Kontrola funkcji pracy
 • Prostota obsługi
 • Obudowa w atrakcyjnym wykonaniu i niewielkich rozmiarach, łatwość montażu

 

 

Przykłady zastosowań:


Przykład 1. Obsługa jednego zasobnika solarnego

Schemat na wyświetlaczu:
ss

 

 

 

sss

symbol

opis

S1

Czujnik kolektora

S2

Dolny czujnik zasobnika

S3

Górny czujnik zasobnika (opcja)

S4 / TRF

Czujnik powrotu – licznika ilości ciepła (opcja)

R1

Pompa obiegu solarnego

 

 


 

 

Przykład 2. System solarny z dogrzewaniem istniejącego zasobnika z 1 zasobnikiem, 4 czujnikami i 2 pompami

 

Schemat na wyświetlaczu:

ss

 

 

 

sss

 

symbol

opis

S1

Czujnik kolektora

S2

Dolny czujnik zasobnika

S3

Górny czujnik zasobnika

S4

Czujnik zasobnika 2

R1

Pompa obiegu solarnego

R2

Pompa wymiany ciepła

 


 

 

Przykład 3. System solarny z dogrzewaniem z kotła z 1 zasobnikiem, 3 czujnikami i 2 pompami.


Schemat na wyświetlaczu:

ss

 

symbol

opis

S1

Czujnik kolektora

S2

Dolny czujnik zasobnika

S3

Górny czujnik zasobnika

S4 / TRF

Czujnik powrotu – licznika ilości ciepła (opcja)

R1

Pompa obiegu solarnego

R2

Pompa dogrzewania z kotła

 

 

Przykład 4. System solarny z warstwowym zasobnikiem ciepła z 1 zasobnikiem, 1 pompą solarną i 1 zaworem trójdrogowym. Czujnik S4/TRF może być zainstalowany dodatkowo do zliczania ilości przechwyconego ciepła.

Schemat na wyświetlaczu:
ss

 

 

 

symbol

opis

S1

Czujnik kolektora

S2

Dolny czujnik zasobnika

S3

Górny czujnik zasobnika

S4 / TRF

Czujnik powrotu – licznika ilości ciepła (opcja)

R1

Pompa obiegu solarnego

R2

Zawór trójdrogowy

 


 

 

Przykład 5. Dwu zasobnikowy system solarny z zaworem trójdrogowym: 2 zasobniki, 3 czujniki, 1 pompa solarna i zawór trójdrogowy. Czujnik S4/TRF może być zainstalowany dodatkowo do zliczania ilości przechwyconego ciepła.

Schemat na wyświetlaczu:
ss

 

 

 

ss

symbol

opis

S1

Czujnik kolektora

S2

Czujnik zasobnika nr 1

S3

Czujnik zasobnika nr 2

S4 / TRF

Czujnik powrotu – licznika ilości ciepła (opcja)

R1

Pompa obiegu solarnego

R2

Zawór trójdrogowy

 


 

 

Przykład 6. Dwu zasobnikowy system z logiką pomp:
2 zasobniki, 3 czujniki i 2 pompy solarne.

 

Schemat na wyświetlaczu:
ss

 

 

 

symbol

opis

S1

Czujnik kolektora

S2

Czujnik zasobnika nr 1

S3

Czujnik zasobnika nr 2

S4

Czujnik powrotu (opcja)

R1

Pompa obiegu solarnego nr 1

R2

Pompa obiegu solarnego nr 2Przykład 7. System solarny z kolektorami wschód-zachód: 1 zasobnik, 3 czujniki i 2 pompy soarne.

Schemat na wyświetlaczu:

ss

 

 

 

symbol

opis

S1

Czujnik kolektora nr 1

S2

Czujnik zasobnika

S3

Czujnik kolektora nr 2

R1

Pompa obiegu solarnego nr 1

R2

Pompa obiegu solarnego nr 2

 


 

Przykład 8. System solarny z dogrzewaniem z kotła stałopalnego: z 1 zasobnikiem, 4 czujnikami, 1 pompą solarną i 1 pompą obiegu dogrzewania.

Schemat na wyświetlaczu:

ss

 

 

 

ss

symbol

opis

S1

Czujnik kolektora

S2

Dolny czujnik zasobnika

S3

Górny czujnik zasobnika

S4

Czujnik kotła stałopalnego

R1

Pompa obiegu solarnego

R2

Pompa dogrzewania z kotła

 

 

Ceny oraz możliwość zakupu sterownika DeltaSol BS Plus - kliknij tutaj

Dział energii odnawialnej