Projekty UE

 

Projekt pt.

"Badania rozwojowe na rzecz zwiększenia efektywności

cieplnej kolektora próżniowego wraz z bezpiecznikiem

termicznym dla firmy PROJPRZEM EKO w oparciu

o obowiązujące normy"

zgodnie z Umową nr VB/03/2014/046 otrzymał wsparcie  ze środków

Projektu "Voucher Badawczy"w ramach EFRR (Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego).