Nowa metoda suszenia i utrwalania owoców leśnych, grzybów, warzyw oraz ziół

 • Niezawodność działania
 • Łatwa eksploatacja
 • Zachowanie wartości odżywczych suszonych produktów:najcenniejszych enzymów, koenzymów, flawonidów, witamin,olejków eterycznych i mikroelementów
 • Zachowanie cennych walorów smakowych
 • Zastosowanie wyłącznie naturalnych metodutrwalania produktów
 • Unikalność
 • Szybki zwrot nakładów inwestycyjnych


Naturalne lub półnaturalne suszenie grzybów, owoców i warzyw czy ziół gwarantuje utrwaleniepierwotnych walorów smakowych i odżywczych pozbawionych wody produktów roślinnych.Naturalne suszenie to zgodne z cyklem przyrody i dobowym, okresowym wzrostemoraz obniżaniem temperatury, a także wilgotności. Zsynchronizowana z rytmem przyrody pracakomory suszarniczej gwarantuje pełne zachowanie najcenniejszych enzymów, koenzymów,flawonidów, witamin, olejków eterycznych, mikroelementów, i innych cennych składników,co jest wynikiem naturalnego, specyficznego dla każdego gatunku roślin sposobu uwalnianiawody z komórek składowych. Ten sposób suszenia jest analogiczny do tego jaki zachodziw warunkach naturalnych, w przyrodzie, dając tzw. zdrowe produkty spożywcze. Sztuczne,wymuszone suszenie za pomocą znanych i stosowanych w technice metod prowadzi dootrzymywania produktów o uboższych walorach smakowych. Jest to wynikiemniekontrolowanego sposobu usuwania wody bez uwzględnienia naturalnych i specyficznychcech odwadnianej materii roślinnej. Konwencjonalne metody suszenia wymagają znaczącychnakładów finansowych, zarówno na zakup urządzeń jak i ich eksploatację. Nasze wynalazkiopracowane przez zespół naukowców, które oferujemy Państwu, wymagają niewielkichnakładów finansowych, są bardzo mobilne w sferze eksploatacyjnej oraz niezawodne. Opartesą na wykorzystaniu naturalnego, dostępnego i odnawialnego źródła energii słonecznej.Przeznaczone są zarówno dla indywidualnych, rodzinnych odbiorców jak i dla podmiotówgospodarczych produkujących znaczące ilości suszonek. Każde zamówienie jest realizowanez uwzględnieniem pełnych potrzeb inwestora oraz indywidualnych możliwości finansowych,a także lokalnej specyfiki. Dla posiadaczy kolektorów, istnieje również możliwość oferty na samąkomorę suszarniczą o dowolnej pojemności i przeznaczeniu – warunkiem jest jednak posiadanieprzez Państwa kolektorów próżniowych.

Podstawowe moduły naszej produkcji do naturalnego suszenia składają się z:

 • indywidualnie projektowanej komory suszarniczej,
 • próżniowego kolektora słonecznego z oprzyrządowaniem,
 • zespołu cyrkulacji gazowego medium osuszającego,
 • zespołu sterowania i kontroli procesu (opcjonalnie).