Uzdatnianie wód specyficznych

Stale zmniejszające się zasoby wody zmuszają niekiedy do sięgania również po zasoby zawierające specyficzne zanieczyszczenia. Do takich zasobów należą wody zawierające znaczne ilości związków humusowych: kwasów huminowych i fulwowych. Wody zawierające tego rodzaju związki występują na terenach z pokładami torfu, węgla brunatnego oraz na obszarach bagiennych. Obróbka takich wód napotyka szereg trudności technologicznych związanych z eliminacją substancji humusowych. Oferujemy opracowaną przez naszą firmę technologię pozwalającą na eliminację kwasów huminowych oraz fulwowych, a także nadmiernych ilości siarczków i amoniaku.

Budowa i wyposażenie


W skład układu technologicznego wchodzą:

  • Reaktor procesowy, w którym następuje proces jednoczesnego utleniania, koagulacji oraz deamonifikacji.
  • Jednostopniowy lub dwustopniowy układ filtrów oraz układ do dezynfekcji końcowej wody.

Szczególne zalety

Zaletą naszej technologii jest możliwość pełnej eliminacji związków humusowych oraz azotu amonowego i siarkowodoru, przy zastosowaniu znacznie mniejszych ilości reagentów, niż jest to realizowane w konwencjonalnych metodach usuwania tej grupy zanieczyszczeń. Technologię te wyróżnia bardziej bezpieczny dla zdrowia ludzi sposób dezynfekcji wody, bez ryzyka syntezy związków chloroorganicznych.

Zakres zastosowań

Rozwiązanie to jest polecane dla uzdatniania szczególnie trudnych wód z ujęć powierzchniowych oraz ujęć wód wgłębnych zawierających nadmierne ilości związków humusowych, w tym kwasów huminowych i fulwowych. Metodą tą można również usuwać siarczki i siarkowodór oraz skutecznie eliminować azot amonowy i amoniak oraz związki refrakcyjne.