Uzdatnianie wody powierzchniowej i infiltracyjnej

Stacje przeznaczone są do uzdatniania wody z ujęć powierzchniowych: rzek, jezior, potoków itp. oraz wody z ujęć infiltracyjnych. Jako że wody oczyszczonej naszą technologią osiąga parametry, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do picia i potrzeb gospodarczych, zgodnie z wymogami krajowymi oraz normami Unii Europejskiej. Proces obróbki wody oparty jest na metodzie koagulacji objętościowej, sedymentacji i filtracji, z uwzględnieniem końcowej dezynfekcji. Sprawdzone w wieloletniej eksploatacji, proste i niezawodne urządzenia, przy wysokiej jakości ich wykonawstwa oraz dostosowanym do potrzeb użytkownika programie automatycznego sterowania, gwarantują łatwość obsługi i niezawodność działania stacji, zapewniając tym samym utrzymanie jakości kierowanej do odbiorców wody na pożądanym, stałym poziomie.

 

Szczególne zalety


Zaopatrzone w system kontroli i sterowania poszczególnymi procesami stacje stanowią układy otwarte o szerokiej możliwości konfiguracji operacji i procesów jednostkowych. Modułowa budowa pozwala na wkomponowanie poszczególnych elementów w instalacje już pracujące.

Zakres zastosowań


Stacje przystosowane są do pracy całorocznej, w różnych warunkach klimatycznych. Zakres wydajności stacji wynosi 5-100 m3/h. 

Budowa i wyposażenie


Zasadnicza część technologiczna stacji zbudowana jest w oparciu o powtarzalny moduł palet lub ram kontenerowych. Lekka obudowa ścian zewnętrznych z płyt termoizolacyjnych zapewnia wysoką estetykę obiektu. Wykonanie kompletnie wyposażonych elementów stacji metodą uprzemysłowioną pozwala na zmontowanie w krótkim czasie stacji gotowej do pracy. Elementy technologiczne stacji mogą zostać przystosowane do wbudowania w budynek już istniejący. Zakres sterowania i poziom jego wyposażenia dostosowany jest każdorazowo do potrzeb i życzeń klienta. Systemy sterowania automatycznego oparte są na sterownikach swobodnie programowalnych. Zasilanie sieci odbiorczej realizowane jest za pomocą pomp, sterowanych przemiennikiem częstotliwości.