Zamykanie obiegów wodnych

Woda jako medium chłodzące lub czyszczące zajmuje ważną pozycję w różnych dziedzinach przemysłu. Zastosowanie wody w procesach chłodzenia oraz oczyszczania surowców i produktów wiąże się nierozerwalnie z jej zanieczyszczeniem. Korzystne gospodarczo – a także z punktu widzenia ochrony środowiska – jest wielokrotne wykorzystanie wody, zamkniętej w obiegu technologicznym. Wiąże się to jednak z koniecznością usuwania z tego strumienia stale zwiększającej się ilości zanieczyszczeń.

 

Budowa i wyposażenie
Oferujemy budowę i wyposażenie stacji oczyszczania przemysłowych wód obiegowych według własnej, oryginalnej technologii. Dla każdego, indywidualnego przypadku jest ona weryfikowana i optymalizowana na podstawie laboratoryjnych badań testacyjnych, które uwzgledniają specyfikę każdego strumienia dopływowego. W rozwiązaniach stosujemy nowoczesne operacje i procesy jednostkowe, takie jak mikro-, ultra- i nanofiltracja, elektrodializa, mikroflotacja, głębokie utlenianie itd.

Szczególne zalety
Możliwość znacznego zmniejszenia zużycia świeżej wody na cele produkcyjne, poprzez zwiększoną cyrkulację w obiegu technologicznym. Możliwość zastosowania elementów dalszego oczyszczania biologicznego, nitryfikacji i denitryfikacji poprzez zastosowanie np. biofiltrów.

Zakres zastosowań
Zakłady wykorzystujące wodę jako medium chłodzące, czyszczące surowce i produkty – w energetyce, zakładach chemicznych, spożywczych, metalowych itd.