Uzdatnianie wód wgłębnych

Stacje przygotowane są do uzdatniania wody surowej z ujęć wgłębnych, do parametrów jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do picia i potrzeb gospodarczych, zgodnie z kryteriami krajowymi oraz normami Unii Europejskiej. Proces obróbki wody oparty jest na metodzie jedno- lub dwustopniowej filtracji, przy zastosowaniu złóż katalitycznych z uwzględnieniem możliwości prowadzenia procesu dezynfekcji końcowej. Sprawdzone w wieloletniej eksploatacji, proste i niezawodne urządzenia, przy wysokiej jakości ich wykonawstwa oraz dostosowanym do potrzeb użytkownika programie sterowania automatycznego, gwarantują łatwość obsługi i niezawodność działania stacji. Zapewniają tym samym utrzymanie jakości kierowanej do odbiorców wody na pożądanym, stałym poziomie.

Zakres zastosowań

Stacje przystosowane są do pracy całorocznej, w różnych warunkach klimatycznych. Zakres wydajności stacji wynosi 5-100 m3/h.

 

Szczególne zalety

 

Zaopatrzone w system kontroli i sterowania poszczególnymi procesami stacje stanowią układy otwarte o szerokiej możliwości konfiguracji operacji i procesów jednostkowych. Modułowa budowa pozwala na wkomponowanie poszczególnych jej elementów w instalacje już pracujące.

Budowa i wyposażenie

Układ technologiczny stacji przystosowany jest do współpracy ze zbiornikiem wyrównawczym albo do współpracy bezpośredniej z siecią odbiorczą. Zasadnicza część technologiczna stacji zbudowana jest w oparciu o powtarzalny moduł palet lub ram kontenerowych. Lekka obudowa ścian zewnętrznych z płyt termoizolacyjnych zapewnia wysoką estetykę obiektu, a wykonane metodą uprzemysłowioną kompletnie wyposażone elementy stacji pozwalają na szybkie uruchomienie układu. Istnieje możliwość wbudowania elemetów technologicznych stacji w budynki już istniejące. Zakres sterowania i poziom jego wyposażenia dostosowany jest każdorazowo do potrzeb i życzeń klienta. Systemy sterowania automatycznego oparte są na sterownikach swobodnie programowalnych. Zasilanie sieci odbiorczej realizowane jest za pomocą pomp, sterowanych przemiennikiem częstotliwości.