Oczyszczanie ścieków technologicznych z przetwórstwa ryb

Budowa i wyposażenie

 

Pełny układ technologiczny składa się z reaktorów procesowych, stacji przygotowania i dozowania reagentów, separatora zagregowanych zanieczyszczeń oraz na biologicznym stopniu – bioreaktora.

 

 

Szczególne zalety

 

Zastosowanie tej technologii pozwala na pełne oczyszczenie ścieków poprodukcyjnych z przetwórstwa ryb oraz uzyskanie osadów ściekowych nie wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania.

 

Zakres zastosowań

Oczyszczanie ścieków z przetwórstwa ryb w ilościach 5–750 m3/dobę.

Dział wody i ścieków