Technologia oczyszczania ścieków z produkcji akumulatorów

Budowa i wyposażenie

W skład układu technologicznego wchodzą:
  • zespół reaktorów procesowych (porcjowych lub przepływowych), w których prowadzony jest proces specyficznego i zarazem selektywnego strącania chemicznego kationów metali oraz anionów, a także detoksykacja na drodze utleniania. 
  • stacja przygotowania i dozowania reagentów.
  • zespół odwadniania osadów.

Zakres zastosowań

Proponowane rozwiązanie techniczno-technologiczne jest polecane do skutecznego fizykochemicznego podczyszczania ścieków technologicznych z produkcji akumulatorów do różnorakich środków transportu.

Szczególne zalety

Zaletą proponowanego rozwiązania jest możliwość redukcji koordynacyjnych form specjacyjnych metalu zasadniczego (oraz metali domieszkowych) do poziomu, który umożliwia bezpieczny zrzut do kanalizacji i dalsze bezkolizyjne oczyszczenie ścieków metodami biologicznymi.

Dział wody i ścieków