Stacja neutralizacji z układem symultanicznego kojarzenie operacji i procesów

Uzyskanie optymalnego odczynu wody lub ścieków oraz precyzyjnej kontroli i sterowania tym parametrem najczęściej limituje sprawność wielu operacji i procesów technologicznych. Oferujemy rozwiązanie stacji neutralizacji oparte na zastosowaniu skojarzonego układu reaktora rurowego z osadnikiem przyspieszonej sedymentacji. Jest to rozwiązanie wdrożone i sprawdzone w pełnej skali technologicznej. Układ ten, w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań stosowanych w procesach neutralizacji, charakteryzuje się wielokrotnie mniejszymi gabarytami, pozwala na szybszy i stabilny przebieg procesu. Nie ma specjalnie wydzielonej strefy sedymentacji i zagęszczania dla wydzielania ewentualnych osadów.


Modułowa konstrukcja układu pozwala na symultaniczne prowadzenie wielu operacji i procesów, np.:

  • neutralizacji, strącania chemicznego i koagulacji;
  • neutralizacji, utleniania i strącania chemicznego;
  • neutralizacji, utleniania i flotacji.

 

Oprogramowanie i urządzenia kontroli procesowej pozwalają na pełne optymalizowanie i sterowanie procesem.

 


Szczególne zalety

 

Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na realizacj jednocześnie kilku operacji i procesów jednostkowych w jednym małym urządzeniu, przy znacznej redukcji czasu i objętości procesowych w stosunku do rozwiązań znanych z praktyki przemysłowej. Stacja zaopatrzona jest w elektroniczny system kontroli i sterowania i nie wymaga szczególnego nadzoru personelu technicznego. Małe gabaryty ułatwiają zabudowę w obiektach istniejących.

 


Zakres zastosowań

Stację można stosować dla objętości oczyszczanej wody lub ścieków w zakresie wydajności 5-100 m3/h.
Rys. 1. Uproszczony schemat technologiczny instalacji

Dział wody i ścieków