Zbierak oleju OTF

Zbierak oleju – często stosowana nazwa angielska „oil skimmer" służy do zbierania warstwy produktów ropopochodnych z powierzchni zanieczyszczonej wody technologicznej czy zbiorników retencyjnych oczyszczalni ścieków, np.:

  • zbiorniki ścieków przemysłowych,
  • oczyszczalnie wód zęzowych,
  • instalacje kąpieli odtłuszczających lakierni i galwanizerni,
  • myjnie części maszyn,
  • rekultywacja zanieczyszczonych wód gruntowych

 

Zbieraki oleju w prosty i tani sposób rozwiązują problem oddzielenia od wody wszelkich frakcji produktów ropopochodnych, umożliwiając ich gromadzenie w odrębnym pojemniku z przeznaczeniem do utylizacji.

Urządzenia te wykorzystują zjawisko różnicy charakterystyk fizyko – chemicznych (lepkości i ciężaru właściwego) pomiędzy wodą a zanieczyszczającymi je produktami ropopochodnymi.

 

Elementem zbierającym zanieczyszczania jest taśma ( z tworzywa sztucznego lub stalowa) zanurzona w oczyszczanej cieczy.

Działanie

Zawieszony swobodnie dolny wałek naciąga taśmę zbierającą i utrzymuje ją w pionie. Zapobiega to odkształceniom taśmy, także przy wietrze lub turbulencji cieczy. Swobodne zawieszenie zapobiega też odkształceniom lub uszkodzeniom w razie przypadkowego przedostania się części stałych między taśmę a wałek.

Taśma przesuwa się ruchem okrężnym wokół wałków – górnym (napędowym) a dolnym (obciążającym).

Olej przywiera do części taśmy znajdującej się poniżej zwierciadła cieczy i jest transportowany przez taśmę poruszającą się ku górze.

Olej zbierany jest z obydwóch stron taśmy przy wałku górnym przez dwa zbieraki i kierowany poprzez rynnę odpływową do przeznaczonego na ten cel pojemnika. Odpowiednie nachylenie zgarniaczy, dobrane do przeciętnej lepkości zbieranego czynnika zabezpiecza przed spiętrzeniem lub przelaniem z rynny odpływowej.

Specjalnie dobrany materiał taśmy, dzięki swym własnościom hydrofobowym, zbiera wyłącznie tłuszcze i inne ropopochodne frakcje olejowe, udział wody w zebranych zanieczyszczeniach nie przekracza 1%.

Dobór wielkości zbieraka.

Wydajność zbieraka jest zależna od wielu zmiennych czynników – grubości warstwy oleju, jej temperatury i lepkości. Podstawowym dobieranym parametrem wpływającym na wydajność urządzenia jest szerokość taśmy. Długość taśmy (wartość ET) jest tak dobierana, aby taśma zbierająca była w kontakcie z wierzchnią warstwą zanieczyszczeń olejowych przy najniższym położeniu lustra zanieczyszczonej wody.

Wykonania specjalne.

W specjalnych warunkach pracy zbieraka oleju (konieczność dostosowania się do przepisów pracy w warunkach przeciwpożarowych lub przeciwwybuchowych) możliwe jest zastosowania napędu silnikiem elektrycznym w wykonaniu specjalnym lub zastosowanie napędu pneumatycznego lub hydraulicznego.

Podstawowe dane techniczne

Silnik przekładniowy – wykonanie standardowe -0,011 – 0,12 kW, 230/400 V, IP 54, 50 Hz

Długość taśmy (ET) – 250 do 25000 mm
Szerokość taśmy – z tworzywa sztucznego – 30 – 1000 mm
- stalowe – 50 – 1000 mm

Dział wody i ścieków