Separacja olejów i substancji ropopochodnych

Separacja olejów i substancji ropopochodnych jest często pierwszym stopniem podczyszczania strumienia ścieków z wielu branż. Z apewnienie wysokiej redukcji tych faz często wymaga eliminacji struktury emulsyjnej.
Proponujemy układy do skutecznej, pełnej separacji tych substancji z zastosowaniem układów opartych na metodach rozdziału fizycznego, chemicznego i fizykochemicznego, zastosowanych łącznie lub rozdzielnie. Są to fizyczne separatory tłuszczów oraz - dla przypadków eliminacji trwałych emulsji ropopochodnych - separatory ze wspomaganiem chemicznym.

 


Budowa i wyposażenie

Separatory oparte na oddziaływaniach fizycznych należą do układów, które nasza firma oferuje od wielu lat.
Obecne rozwiązania są udoskonalone o elementy najnowszych osiągnięć w dziedzinie separacji - wspomaganie elektroflotacją. Takie rozwiązania prowadzą do skrócenia czasu separacji oraz podwyższenia wydajności tego procesu, a także wydatnego zmniejszenia wielkości separatorów.
Na układ składają się:

  • komora separacyjna,
  • urządzenia odprowadzające fazę oddzieloną,
  • zbiorniki wyodrębnionej fazy.

Separatory ze wspomaganiem chemicznym zawierają dodatkowo układy dozowania reagentów, przepływowe komory sedymentacji zawiesin oraz system kontroli i sterowania procesem.


Szczególne zalety

Zastosowanie separatorów stwarza możliwość eliminacji trwałych emulsji olejowych oraz wydarnej redukcji tej fazy ze strumienia ścieków. Układy separatorów spełniają funkcję podczyszczalni ścieków - redukują wydatnie ładunek organiczny oraz zawiesiny, następuje stabilizacja strumienia, ułatwiająca pełne chemiczne, a nawet biologiczne oczyszczanie.


Zakres zastosowań

Separatory można stosować w procesach podczyszczania, a zwłaszcza oddzielania związków ropopochodnych ze ścieków powstających w myjniach samochodowych, rafineriach, oczyszczalniach wód zęzowych, w procesach odtłuszczania, zarówno olejów i tłuszczów pochodzenia syntetycznego, jak i pochodzenia naturalnego.

Dział wody i ścieków