Reaktorowa oczyszczalnia chemiczna ROCH

Reaktorowa oczyszczalnia chemiczna ROCH opracowana została dla oczyszczania ścieków z różnych gałęzi przemysłu, gdzie niezbędna jest technologia oparta o procesy koagulacji, strącania chemicznego, koprecypitacji sedymentacji i flokulacji.

Budowa i wyposażenie

Oczyszczalnia ROCH zainstalowana jest na palecie o standardowym wymiarze 4,5 x 2,2 [m]. Wymiar palety (lub kontenera) może być zmieniany, zależnie od wydajności oczyszczalni.

Na palecie zamontowano:

  • reaktor chemiczny z mieszadłem
  • zestawy dozowania reagentów
  • rozdzielnicę zasilająco-sterującą
  • urządzenia kontrolno-pomiarowe
  • armaturę z napędami elektrycznymi lub pneumatycznymi.

Przeciętna wydajność reaktora zainstalowanego na standardowej palecie wynosi do 20 m3/d. Zainstalowana moc do 1,2 kW.

Zakres zastosowań

Oczyszczalnia może być stosowana wszędzie tam, gdzie powstają ścieki zawierające duże ilości składników nieorganicznych i organicznych o wysokim poziomie dyspersji.

Szczególne zalety

  • możliwość dostosowania pracy oczyszczalni do zmian procesu technologicznego,
  • możliwość ustawienia oczyszczalni w miejscu optymalnym z punktu widzenia organizacji cyklu produkcyjnego,
  • proces oczyszczania jest w pełni zautomatyzowany.


Z reaktorową oczyszczalnią ścieków ROCH może współpracować modułowy zagęszczacz sedymentacyjny MZS - produkt Projprzem-EKORys. 1. Uproszczony schemat technologiczny instalacji

Dział wody i ścieków