Dezynfekcja wody pitnej

Autor: Wolfgang Roeske


Uzyskanie czystej pod względem sanitarnym wody dla potrzeb konsumpcyjnych oraz gospodarczych jest aktualnym wyzwaniem dla współczesnej technologii uzdatniania i odnowy wody. Znajomość natury mikroorganizmów oraz fizykochemicznych i procesowych podstaw ich eliminacji ze środowiska wodnego decyduje o właściwym doborze dezynfektantów a także układów aparaturowych do dezynfekcji. Prawidłowe postępowanie przy wyborze sposobu i prowadzenia dezynfekcji wody decyduje o bezpieczeństwie sanitarnym, wpływając istotnie na zdrowie jej konsumentów.Pozycja kierowana do Państwa obejmuje całokształt zagadnień procesowych związanych z istotnym zagadnieniem prawidłowej, nowoczesnej dezynfekcji wody przeznaczonej na cele gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem wody do picia. Sądzimy, że będzie stanowiła zwarte kompendium wiedzy o tym istotnym zagadnieniu, będąc jednocześnie cennym uzupełnieniem bibliotek inżynierskich oraz będzie służyła realizacji zagadnień projektowych i procesów dydaktycznych. Sposób prezentacji poszczególnych jej rozdziałów stanowi z tej pozycji również ciekawą lekturę nie tylko dla specjalistów z zakresu uzdatniania wody.

Pragniemy podziękować Panu Doktorowi Dieterowi Hohm za możliwość publikowania niniejszej pozycji oraz cenne rady podczas przygotowywania jej polskiego wydania.

 • Grecy i Rzymianie
 • Średniowiecze
 • Epoka odkryć i wynalazków
 • Czasy nowożytne
 • Tablica chronologiczna
3. Mikroorganizmy chorobotwórcze w wodzie
 • Pojęcia z zakresu mikrobiologii
 • Mikroorganizmy chorobotwórcze
  - Bakterie
  - Wirusy
  - Pierwotniaki
4. Przepisy i wytyczne
 • Prawo ochrony przed infekcjami
 • Niemieckie rozporządzenie o wodzie pitnej
  - Parametry mikrobiologiczne
  - Parametry chemiczne
  - Parametry wskaźników
  - Środki chemiczne do uzdatniania i dezynfekcji wody
  - Metody dezynfekcji wody
 • Zbiór wytycznych Niemieckiego Zrzeszenia d/s Gazu i Wody (DVGW)
 • Normy
  - Normy DIN EN ISO: Właściwości wody
  - Normy DIN EN ISO: Środki chemiczne do uzdatniania wody
  - Normy DIN EN ISO: Metody pomiarowe. Technologia.
5. Dezynfekcja wody pitnej
 • Pojęcia i definicje z zakresu dezynfekcji wody
 • Środki dezynfekcyjne
6. Środki chemiczne do chlorowania i utleniania
 • Chlor gazowy
 • Podchloryn sodowy
 • Podchloryn wapniowy
 • Dwutlenek chloru
 • Dwuchloroizocyjanian sodowy
 • Ozon
 • Nadtlenek wodoru
 • Nadmanganian potasu.
7. Technologia chlorowania wody
 • Definicje pojęć z zakresu chlorowania
 • Urządzenia i instalacje do dozowania chloru gazowego
  - Urządzenia do odparowania chloru
  - Urządzenia zabezpieczające
  - Płuczki chloru gazowego
 • Urządzenia do dozowania podchlorynu sodowego
 • Urządzenia do otrzymywania chloru metodą elektrolizy
  - Elektrolizery komorowe rurowe
  - Elektrolizery membranowe
  - Urządzenia do elektrolizy kwasu solnego
  - Utlenianie anodowe
 • Urządzenia do dozowania podchlorynu wapniowego
 • Urządzenia i instalacje do wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru
  - Metoda wytwarzania dwutlenku chloru z chlorynu sodowego i chloru
  - Metoda wytwarzania dwutlenku chloru z chlorynu sodowego i kwasu solnego
 • Mobilne urządzenia do dezynfekcji chlorem
  - Przeprowadzanie dezynfekcji
  - Wstępne oczyszczanie i płukanie
  - Dezynfekcja zbiorników
  - Dezynfekcja przewodów
  - Przewoźne i przenośne urządzenia do chlorowania
 • 8. Technologia ozonowania wodya
  • Definicje pojęć z zakresu ozonowania
  • Uzdatnianie wody pitnej ozonem
  • Urządzenia i instalacje do wytwarzania ozonu
  • Systemy wprowadzania ozonu do wody
  • Usuwanie ozonu pozostałego
  • Przepisy bezpieczeństwa
  9. Dezynfekcja wody promieniami ultrafioletowymi (UV)
  • Definicje pojęć z zakresu dezynfekcji UV
  • · Urządzenia do dezynfekcji promieniami ultrafioletowymi
   - Wymagania i warunki techniczne dla urządzeń do napromieniowania UV
  • Wymagania dotyczące jakości wody
  10. Filtracja membranowa
  • Definicje pojęć z zakresu filtracji membranowej
  • Zasada działania filtracji membranowej
  • Wymagania stawiane modułom membranowym
  • Części składowe stacji filtrów membranowych
  • Metody eksploatacji
   - Przywracanie przepuszczalności membran
   - Fouling i biofouling (blokowanie i biologiczne blokowanie membran)
  11. Przegląd metod dezynfekcji
  • Ocena metod dezynfekcji
  • Porównanie kosztów środków dezynfekcyjnych
  12. Kontrola jakości wody
  • Użycie przyrządów pomiarowych
  • Umieszczenie przyrządów pomiarowych
  • Temperatura
  • Wartość pH
  • Mętność
  • Chlor
  • Dwutlenek chloru
  • Potencjał redox
  • Ozon
  • Absorpcja promieniowania UV
  13. Literatura
  14. Skorowidz

Zamów teraz