Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Poradnik.

Autor: H. Rüffer, K.H. Rosenwinkel


Wielki rozwój ogólnego stanu wiedzy i postęp technologiczny, jakie nastąpiły w ostatnich kilkunastu latach, nie mogły pozostać bez wpływu na technologie przemysłowe. Nastąpiła tam ogromna zmiana jakościowa. W wielu przypadkach uwzględniono przy tym znaczenie ochrony środowiska, wciąż jednak ścieki przemysłowe stanowią wielkie zagrożenie, zwłaszcza dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Niemieccy autorzy tej książki uznali, że nastąpił moment odpowiedni dla zebrania i możliwie pełnego opisania stanu wiedzy i technik procesowych, których zadaniem jest zapobieganie wzrostowi ilości szkodliwych bądź uciążliwych dla środowiska ścieków ze wszystkich gałęzi przemysłu, a także technologie ich oczyszczania.Książka ta stanowi więc cenny materiał pomocniczy do rozwiązywania konkretnych zadań, zarówno dla projektantów, jak i inżynierów zatrudnionych w eksploatacji, jest też wyczerpującym i kompetentnym zbiorem informacji dla inwestorów, ośrodków opiniodawczych i decyzyjnych, określającym możliwości współczesnych technik procesowych oczyszczania ścieków przemysłowych.

 1. PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH
  • Dane o zakładzie i jego produkcji
  • Dane o poborze wody
  • Dane dot. ilości odprowadzanych ścieków i zanieczyszczeń
  • Wymagania co do jakości odprowadzanych ścieków oczyszczonych
 2. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
  • Przemysł cukrowniczy
   • Wody i ścieki z cukrowni
   • Woda do ekstrakcji
   • Kondensaty
   • Ścieki ze skraplaczy barometrycznych
   • Ścieki resztkowe
   • Bilanse wodne
   • Oczyszczanie ścieków
  • Przemysł skrobiowy
   • Ilość i skład chemiczny ścieków
   • Wewnątrzzakładowe środki prowadzące do redukcji ilości odprowadzanych ścieków i ładunków zanieczyszczeń
   • Oczyszczanie ścieków
  • Przetwórstwo owocowo-warzywne
   • Odpływ i składniki ścieków
   • Wewnątrzzakładowe środki zaradcze
   • Oczyszczanie ścieków
  • Przemysł ziemniaczany
   • Ilość ścieków
   • Wewnątrzzakładowe środki zaradcze
   • Podczyszczanie i oczyszczanie ścieków
  • Produkcja i przetwórstwo tłuszczów i olejów konsumpcyjnych
   • Metody pozyskiwania, rafinacji i przetwórstwa tłuszczów i olejów spożywczych
   • Ilość i składniki ścieków, ładunki zanieczyszczeń
   • Wewnątrzzakładowe środki zaradcze
   • Podczyszczanie i oczyszczanie ścieków
  • Rzeźnie i zakłady przetwórstwa mięsnego
   • Ilość ścieków
   • Wewnątrzzakładowe środki zaradcze
   • Podczyszczanie i oczyszczanie ścieków
  • Przemysł mleczarski
   • Pochodzenie i skład ścieków z mleczarni
   • Technologie podczyszczania ścieków
   • Podczyszczanie wzorcowe
   • Wzorcowe oczyszczanie zakładowe odprowadzające ścieki do kanalizacji
  • Przetwórstwo rybne
   • Technologie produkcji, ilości ścieków i ich składniki
   • Ładunki zanieczyszczeń
   • Wewnątrzzakładowe środki zaradcze
   • Podczyszczanie i oczyszczanie ścieków
 3. PRODUKCJA NAPOJÓW I PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY
  • Ścieki z przemysłu wód mineralnych, napojów orzeźwiających i soków owocowych
  • Technika produkcji
   • Skład ścieków i charakterystyka ładunków
   • Wewnątrzzakładowe środki zaradcze
   • Technologie podczyszczania i czyszczenia ścieków
  • Przemysł piwowarski
   • Technika produkcji, ilość ścieków, ładunki zanieczyszczeń
   • Wewnątrzzakładowe środki zaradcze
   • Technologie podczyszczania i czyszczenia ścieków
  • Winiarstwo
   • Ilość ścieków i ładunki zanieczyszczeń
   • Wewnątrzzakładowe środki zaradcze
   • Oczyszczania ścieków
  • Gorzelnie i produkcja spirytualiów
   • Produkcja alkoholu i jego właściwości chemiczne
   • Ilość i składniki ścieków
   • Wewnątrzzakładowe środki zaradcze
   • Oczyszczania ścieków
  • Drożdżownie i gorzelnie przetwarzające melasę
   • Technologie produkcji
   • Ilość ścieków
   • Oczyszczanie ścieków
 4. ZAKŁADY PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA ZWIERZĘCEGO
  • Ścieki z zakładów intensywnej hodowli ryb
   • Ocena technologii ścieków
   • Oczyszczanie ścieków
  • Produkcja skór
   • Ilość i skład ścieków
   • Podczyszczanie i oczyszczanie ścieków
  • Zakłady przetwórstwa jelit
   • Ilość ścieków
   • Wewnątrzzakładowe środki zaradcze
   • Podczyszczanie i oczyszczanie ścieków
  • Zakłady przetwórstwa włosia, szczeciny i piór
   • Ilość ścieków
   • Wewnątrzzakładowe środki zaradcze
   • Podczyszczanie i oczyszczanie ścieków
  • Zakłady utylizacji padliny
   • Ilość ścieków
   • Wewnątrzzakładowe środki zaradcze
   • Podczyszczanie i oczyszczanie ścieków
  • Fabryki mączki rybnej
    • Ilość ścieków i ich składniki
    • Ładunki zanieczyszczeń
    • Podczyszczanie i oczyszczanie ścieków
    • Przykłady instalacji
 5. FABRYKI PAPIERU, TEKSTYLIÓW I LAKIERÓW
  • Papiernie i celulozownie
   • Ilość ścieków i ich składniki
   • Ładunki zanieczyszczeń
   • Wewnątrzzakładowe środki zaradcze
  • Przemysł tekstylny
   • Ilość i właściwości ścieków
   • Wewnątrzzakladowe środki zaradcze
   • Możliwości oczyszczania ścieków
  • Produkcja materiałów powłokowych ( farby i lakiery)
   • Ścieki i ich składniki
   • Przykład biologicznego oczyszczania ścieków z przemysłu lakierów
 6. PRZEMYSŁ CHEMICZNY I PRZEMYSŁY POKREWNE
  • Przemysł petrochemiczny
   • Ilość i jakość ścieków
   • System oczyszczania ścieków
  • Rafinerie ropy naftowej
   • Zapotrzebowanie na wodę, ilość ścieków i ich składniki
   • Wewnątrzzakladowe środki zaradcze
   • Podczyszczanie i oczyszczanie ścieków
  • Przemysł chemiczny ze ściekami pochodzenia organicznego
   • Charakterystyka ścieków
   • Podczyszczanie i oczyszczanie ścieków
 7. ŚCIEKI ZAWIERAJĄCE SKŁADNIKI NIEORGANICZNE
  • Technologie oczyszczania ścieków obciążonych produktami nieorganicznymi
  • Reakcje chemiczne w procesie oczyszczania ścieków
  • Techniki procesowe w oczyszczaniu ścieków
  • Technologia jonowymienna i metoda recyrkulacji
  • Specjalne metody oczyszczania ścieków i recyrkulacji w poszczególnych gałęziach przemysłu
   • Produkcja kwasów mineralnych
   • Produkcja ługu sodowego i chloru
   • Przemysł sodowy
   • Przemysł nawozów mineralnych
   • Produkcja farb mineralnych
   • Produkcja stali
   • Przemysł metali nieżelaznych
   • Przemysł metalowy
   • Przemysł bateryjny
   • Laboratoria fotograficzne
   • Drukarnie
   • Górnictwo skalne
   • Przemysł ceramiczny
   • Przemysł szklarski

Zamów teraz