Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody

Autor: M.Bodzek i K.Konieczny


Książka ujmuje zagadnienia techniczne i teoretyczne oczyszczania i uzdatniania wody do picia i wody przemysłowej z wykorzystaniem metod membranowych.

Zmiany zachodzące w dostępie do czystej wody oraz zmiany w przepisach dotyczących wymagań jej jakości sygnalizują przyszłe tendencje jej uzdatniania. Do najważniejszych należy zaliczyć wdrażanie nowych metod separacji, w tym metod membranowych. Skuteczność metod membranowych pozwala sądzić, że będą one uzupełniały bądź zastępowały obecne techniki uzdatniania wody.

Książka skierowana jest do projektantów, pracowników naukowych i studentów oraz do specjalistów gospodarki wodno-ściekowej zatrudnionych w przemyśle i administracji samorządowej.

 1. WODA W PRZYRODZIE
  • Zasoby wodne
  • Wody naturalne - charakterystyka, znaczenie i zanieczyszczenie
  • Ilościowe i jakościowe podstawy wyboru wód do zaopatrzenia w wode do picia
  • Jakość wody w przepisach WHO i UE oraz w przepisach polskich
  • Stan wiedzy i tendencje rozwojowe technologii uzdatniania wody
   • Główne uwarunkowania w oczyszczaniu wody do picia
   • Poziom rozwoju technologii uzdatniania wody
   • Systemy technologiczne współczesnych zakładów uzdatniania wody oraz tendencje rozwojowe
   • Dezynfekcja i jakość wody w sieci wodociągowej
 2. MEMBRANOWE TECHNIKI SEPARACJI MIESZANIN
  • Procesy separacji w inżynierii środowiska
  • Membrany i procesy membranowe
   • Ciśnieniowe techniki membranowe
   • Dyfuzyjne techniki membranowe
   • Prądowe techniki membranowe
  • Konstrukcja modułów mwmbranowych
   • Moduły z membranami o przekroju kołowym
   • Moduły z membranami płaskimi
  • Projektowanie systemów membranowych
  • Transport masy w ciśnieniwych procesach membranowych
   • Polaryzacja stężeniowa
   • Zjawisko powlekania (blokowania) membran - "fouling"
   • Transport i "fouling: koloidów i zawiesin
   • Osady substancji mineralnych w procesie filtracji membranowej - "skaling"
  • Modele transportu masy w warstewkach przymembranowych wykorzystywanych w filtracji membranowej wód naturalnych
   • Model Hermii
   • Model "strumienia krytycznego
   • Model odnawiania powierzchni
  • Metoda zapobiegania niekorzystnym zjawiskom zmniejszającym wydajność membrany
   • Ocena stopnia powlekania mambran ("foulingu")
   • Wstępne przygotowanie nadawy przed filtracją membranową
   • Czyszcenie i mycie membran
   • Optymalizacja parametrów procesowych filtracji membranowej
   • Modyfikacja własniści powierzchniowych membrany
 3. SYSTEMY MEMBRANOWE W UZDATNIANIU WÓD NATURALNYCH
  1. Odsłanianie wód powierzchniowych i podziemnych
  2. Metody termiczne
  3. Odwrócona osmoza
   • wstępne oczyszczanie wody
   • system membranowy
   • końcowe uzdatnianie wody odsolnej
   • odzysk energii
  4. Elektrodializa
  5. Destylacja membranowa
  6. Hybrydowe procesy odsalania
  7. Rozważania energetyczne
  8. Koszty odsalania
  9. Odsalanie a środowisko
  10. Rozwój przemysłu do odsalania
  11. Wykorzystanie nanofiltracji w uzdatnianiu wody do picia i na potrzeby gospodarcze
  12. Procesy nanofiltracji i mechanizmy separacji składników roztworu
  13. Modele matematyczne w analizie wysokościowych procesów membranowych
   • Równanie Kedem-Katchalsky'ego i jego modyfikacje
   • Model Nernsta-Planca
  14. Nanofiltracja w uzdatnianu wody
   • Zmiękczanie wody
   • Usuwanie związków organicznych
   • Usuwanie mikrozanieczyszczeń: pestycydy, trihalometany, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, ftalany, steroidowe hormony płciowe
  15. Przykłady zastosowania nanofiltracji i mikrofiltracji w procesie uzdatniania wody
   • Usuwanie zanieczyszczeń z wody metodą bezpośredniej ultrafiltracji i mikrofiltracji
   • Usuwanie substancji rozproszonych i mikroorganizmów
   • Usuwanie substancji organicznej (NOM)
  16. Usuwanie toksycznych mikrozanieczyszceń i lotnych związków organicznych
   • Metale
  17. Fouling membran UF i MF
   • Wpływ własności NOM na fouling
   • Wpływ substancji nieorganicznej na fouling
   • Wpływ materiału membrany na fouling
   • Zapobieganie foulingowi membrany
  18. Efekt uzdatniania wody w procesie filtracji membranowej
  19. Schematy prowadzenia procesu UF/MF wód naturalnych na skalę przemysłową
  20. Proces hybrydowy koagulacja-ultrafiltracja/mikrofiltracja
  21. Proces hybrydowy absorpcja na węglu aktywnym-ultrafiltracja/mikrofiltracja
  22. Proces hybrydowy koagulacja-UF/MF
  23. Efekt uzdatniania wody w procesie filtracji membranowej
   • Mechanizm polepszenia wydajności w układzie koagulacja-UF/MF
   • Zaleta stosowania PAC w porównaniu z absorpcją na granulowanym węglu aktywnym
   • Kryteria wyboru pylistego węgla aktywnego
  24. Inne procesy hybrydowe
   • Bioreaktory membranowe - usówanie azotanów
   • Układ hybrydowy filtracja biologiczna - ultrafiltracja/mikrofiltracja
   • Układ hybrydowy ozonowanie - ultrafiltracja/mikrofiltracja
   • zmiękczanie jak i metoda ograniczenia foulingu przed mikrofiltracją, lub ultrafiltracją
  25. Pracujące instalacje w pełnej skali technicznej
   • Technologia Aquasocure
   • Efektywność wybranych, dużych instalacji technicznych
  26. Koszty produkcji wody do picia za pomocą niskociśnieniowych technik membranowych
   • Czynniki określające wielkość kosztów produkcji wody
   • Modelowanie kosztów niskociśnieniowych procesów membranowych
  27. Techniki membranowe w przygotowaniu wody do celów przemysłowych
   1. Uzdatnianie wód kopalnianych wody
   2. Zaawansowane techniki membranowe w przygotowaniu wody do picia

Zamów teraz