Instalacja doświadczalna dla badań procesowych osadu czynnego

Technologie osadu czynnego stały się podstawowym rozwiązaniem w dziedzinie oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych, komunalnych, wybranych grup przemysłowych i mieszanych. Pomimo znaczącej wiedzy w zakresie podstaw biochemicznych, biologicznych, fizykochemicznych i procesowych funkcjonowania osadu czynnego, dla każdego przypadku ścieków biodegradowalnych należy przeprowadzić testy technologiczne i optymalizacyjne nad doborem parametrów istotnych. Na wyposażeniu Zakładu Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o. znajdują się w skali ułamkowo- technicznej reaktory procesowe dla potrzeb prowadzenia badań technologiczno-optymalizacyjnych oczyszczania ścieków z zastosowaniem osadu czynnego.