Oczyszczalnia biologiczna dla Paroc Polska Trzemeszno sp. z o.o.

Oczyszczanie ścieków socjalnych w ramach autonomicznych, zakładowych oczyszczalni wiąże się z koniecznością eliminacji podwyższonych pul biogenów w relacji do ładunków węglowych zakumulowanych w pulach ChZT czy BZT. W reaktorach przepływowych, uzyskanie pożądanego efektu ekologicznego jest w takich przypadkach bardzo utrudnione. Optymalnym rozwiązaniem jest oczyszczanie porcjowo-sekwencyjne z wykorzystaniem reaktorów klasy SBR. Metoda ta pozwala na bardzo precyzyjne ustalenie parametrów istotnych oczyszczania, a zwłaszcza precyzyjne wyznaczenie poszczególnych sekwencji czasowych. W poniższej dokumentacji fotograficznej prezentujemy przykład zrealizowanej inwestycji dla potrzeb oczyszczania ścieków socjalnych powstających na terenie Zakładu Produkcyjnego należącego do przedsiębiorstwa PAROC POLSKA TRZEMESZNO sp. z.o.o. w Trzemesznie.