Projektowanie w różnych konfiguracjach instalacji fotowoltaicznych

Podstawą funkcjonowania w wymiarze formalno-prawnym każdej instalacji fotowoltaicznej - zarówno dla indywidualnego użytkownika jak i dla użytkowników instytucjonalnych czy przemysłowych jest dokumentacja techniczna. W zakresie naszych usług jest bogate doświadczenie w pełnym i profesjonalnym przygotowywaniu dokumentacji obejmującej: koncepcje techniczne i technologiczne, projekty inwentaryzacyjne z pełnymi bilansami energetycznymi, pełne projekty elektryczne, elektryczne projekty technologiczne dla inwestorów z szeroko rozumianego sektora produkcyjnego, projekty wykonawcze i powykonawcze oraz projekty zmian instalacyjnych w zakresie elektrycznym.

 

W licznej grupie naszych realizacji projektowych, do najistotniejszych zaliczamy projekty instalacji fotowoltaicznych między innymi dla:

 

  • Bella Enterprise sp. z o.o.,
  • Flower Enterprise sp. z o.o.
  • Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
    Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy

Realizacje