Stacja uzdatniania wody w Karsach, gmina Drobin

Modernizacja i remont istniejących stacji uzdatniania wody wiąże się najczęściej z koniecznością całkowitej wymiany filtrów odżelaziających i odmanganiających, armatury oraz wymianą stacji pomp. Zmiany te wymuszone są koniecznością uzyskania stężeń wielkości domieszkowych ustalonych przez Ministra Zdrowia dla wody pitnej. Poniżej przedstawiono przykład zrealizowanej stacji uzdatniania wody w miejscowości Karsy, gmina Drobin. Działanie to było wykonane na podstawie zlecenia przedsiębiorstwa REMONDIS Spółka Komunalna Drobin.

Realizacje