Stacja uzdatniania wody basenowej dla K.S. Astoria w Bydgoszczy

Przygotowanie wody użytkowanej w basenach pływackich wymaga zastosowania innych operacji i procesów jednostkowych niż w przypadku uzdatniania wód podziemnych czy wód powierzchniowych. Istotnym zagadnieniem w tym przypadku jest jej właściwe oczyszczanie z zanieczyszczeń wprowadzanych podczas kontaktu z użytkownikami oraz odpowiednio skuteczna jej dezynfekcja. Poniżej przedstawiono przykład zmienionej technologii połączonej z gruntowna modernizacją przeprowadzonej dla wód basenowych dla Klubu Sportowego START ASTORIA w Bydgoszczy.

Realizacje