Stacja uzdatniania wody w Radzyniu Chełmińskim

Jakość wody wodociągowej przeznaczonej do różnych form jej konsumpcji zależy przede wszystkim od sprawności poszczególnych etapów jej uzdatniania. Nowoczesne rozwiązania techniczne nie wymagają szczególnych warunków wstępnych co do składu i stężenia domieszek. Istotnym zagadnieniem jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania. Nowoczesną stację uzdatniania wody wykonano w Radzyniu Chełmińskim , na podstawie zlecenia przedsiębiorstwa MELBUD S.A. w Grudziądzu.

Realizacje