Instalacja fotowoltaiczna segmentem oczyszczalni wód obiegowych

Zamykanie obiegów wody procesowej jest coraz częstszą praktyką stosowaną w warunkach zakładów przemysłowych i energetycznych. W stacjach wodnego oczyszczania taboru transportowego kolejowego, samochodowego i wodnego zamykane i oczyszczane obiegi stają się stanem techniki. Na różne cele procesowe związane z oczyszczaniem wód cyrkulujących w obiegach kołowych oraz na cele podtrzymania właściwej eksploatacji wykorzystywana jest energia elektryczna w różnych jej formach.

Zespoły fotowoltaiczne będące elementem wyposażenia infrastruktury stacji oczyszczania wód obiegowych mogą pełnić rolę generatorów prądu stałego wykorzystywanego na różne cele związane z oczyszczaniem oraz eksploatacją instalacji, w tym na prowadzenie:

 • elektrokoagulacji,
 • elektroflotacji,
 • elektrostrącania zanieczyszczeń refrakcyjnych,
 • elektrodeemulgacji,
 • elektroodgazowania.

Podane przykłady metod, nad którymi pracuje nasz zespół badawczy, są w obecnej fazie szczegółowego rozpoznania i techniczno-technologicznego rozwoju z jednoczesnym ich pełnym testowaniem na instalacjach pilotażowych.

 • Elektroflotacja-i-elektroutlenianie
 • Fotowoltaiczne-wspomaganie-ukladu-pomiarowego
 • Panele-zasilajace
 • Uklady-wspomaganie-PV
 • Zespol-elektrokoagulacji
 • Zespoly-wspomagane-PV

Simple Image Gallery Extended

Realizacje