Prefabrykacja urządzeń i zespołów wyposażenia infrastruktury solarnej

Jednym z segmentów naszej działalności produkcyjnej jest wytwarzanie dla odbiorców indywidualnych oraz zbiorowych, elementów lub zespołów stosowanych jako fragmenty instalacji fototermicznego pozyskiwania energii cieplnej. Produkujemy również autonomiczne rozwiązania dla wyposażenia infrastruktury instalacji kolektorów próżniowych oraz urządzenia usprawniające rozruch czy też prawidłową eksploatację. W poniższej dokumentacji fotograficznej przytaczamy przykłady naszych produktów.

Realizacje