Instalacja fototermiczna dla Szpitala Powiatowego w Sokołówce

Ciepła woda w szpitalu jest podstawowym medium umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie tej najważniejszej jednostki organizacyjnej w systemie opieki zdrowotnej. Dostawa ciepłej wody może być prowadzona system zasilania zewnętrznego lub system zasilania autonomicznego – własna instalacja oparta na kolektorach próżniowych.

 

W poniższej, fotograficznej prezentacji przykład wdrożenia systemu fototermicznego zasilania sieci wodnej szpitala w ciepłą wodę za pomocą własnej instalacji fototermicznej. Dla przedmiotowej realizacji, prezentowanej w dokumentacji fotograficznej Projprzemeko sp. z o.o. pełniło rolę producenta i zarazem dostawcy urządzeń wyposażenia, automatyki i sterowania procesowego celem zapewnienia wody o ścisłych parametrach termicznych.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://projprzemeko.pl/images/Szpita-Sokolowka

Realizacje