Stacja uzdatniania wody w Kruchowie, gmina Trzemeszno

Parametry jakościowe wody wodociągowej przeznaczonej do różnych form jej wykorzystania są limitowane przede wszystkim od sprawnością poszczególnych operacji i procesów jednostkowych jej uzdatniania. Nowoczesne rozwiązania techniczne nie wymagają szczególnych warunków wstępnych co do składu i stężenia domieszek występujących w surowych wodach po ujęciu. Współcześnie istotnym zagadnieniem jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania. Przedstawioną poniżej modernizację stacji uzdatniania wody wykonano na podstawie zlecenia Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie dla miejscowości Kruchowo.

Realizacje