Stacja uzdatniania wody basenowej na Fordonie w Bydgoszczy

Istotnymi zagadnieniami technicznymi, technologicznymi i procesowymi w przypadku przygotowania wody basenowej są właściwie dobrane operacje eliminacji zanieczyszczeń wprowadzanych podczas kontaktu z użytkownikami oraz odpowiednio skuteczna jej dezynfekcja. Przygotowanie wody użytkowanej w basenach pływackich wymaga zastosowania innych operacji i procesów jednostkowych niż w przypadku uzdatniania wód na potrzeby konsumpcyjne. Poniżej przedstawiono przykład zmienionej technologii, połączonej z gruntowną modernizacją dla wód basenowych przy Zespole Szkół na Fordonie w Bydgoszczy.

Realizacje