Stacja uzdatniania wody w Chełmnie

Jakość wody wodociągowej przeznaczonej do różnych form jej konsumpcji zależy przede wszystkim od sprawności poszczególnych etapów jej uzdatniania. Nowoczesne rozwiązania techniczne nie wymagają szczególnych warunków wstępnych co do składu i stężenia domieszek. Istotnym zagadnieniem jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania. Nowoczesną stację uzdatniania wody wykonano dla Jednostki Wojskowej w Chełmnie, na podstawie zlecenia przedsiębiorstwa MELBUD S.A. w Grudziądzu.

Realizacje