Stacja uzdatniania wody w Januszewie, gmina Susz

Woda kierowana siecią wodociągową i przeznaczona na cele konsumpcyjne wymaga przede wszystkim jej uzdatnienia. Procesy eliminacji domieszek z wód podziemnych sprowadzają się najczęściej do wysokosprawnego usuwania żelaza (II), manganu (II) , azotu amonowego oraz twardości. Modernizowane stacje uzdatniania wymagają z reguły nowej technologii obróbki wody podziemnej i zarazem nowoczesnego zestawu aparaturowego. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiamy przykład nowoczesnej stacji jaka powstała po modernizacji. Instalacja wykonana w miejscowości Januszewo na zlecenie urzędu Miasta i Gminy Susz.

Realizacje