Stacja uzdatniania wody dla miasta Debrzno

Prawidłowe uzdatnianie wód podziemnych wymaga nie tylko zastosowania optymalnych sekwencji operacji i procesów jednostkowych na poszczególnych stopniach ale również nowoczesnej aparatury, armatury i systemów sterowania oraz kontroli jakości przetwarzanej wody. W decydującej mierze to sprawność zastosowanych urządzeń decyduje o finalnej zawartości domieszek w wodzie opuszczającej stację. Poniżej na zamieszczonych fotografiach przedstawiono przykład realizacji wykonanej w Debrznie, na zlecenie Urzędu i Miasta w Debrznie.

Realizacje