Pilotażowa stacja badawcza dla optymalizacji instalacji fotowoltaicznych

Fotowoltaika jest dziedziną techniki, która coraz bardziej zaznacza swoją obecność w różnych obszarach naszej działalności. W relacji do konwencjonalnych systemów elektronicznych czy elektrycznych rozwiązania techniczne oparte na wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego są najczęściej niezależne od dodatkowego zasilania zewnętrznego.

Z uwagi na relatywnie niski poziom rozpowszechnienia rozwiązań z zakresu technik fotowoltaicznych, wskazane jest prowadzenie wstępnych prób pilotażowych przed właściwym procesem inwestycyjnym. Nasze dotychczasowe doświadczenie jednoznacznie wskazuje, że pomimo znaczącej i wzrastającej wiedzy w zakresie fotofizycznych podstaw zjawisk fotowoltaicznych, dla każdego przypadku indywidualnych instalacji należy przeprowadzić testy optymalizacyjne celem właściwego doboru parametrów istotnych. Na wyposażeniu Zakładu Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o. znajduje się instalacja badawcza dla potrzeb prowadzenia pilotażowych testów procesowych, poprzedzających etap projektowania oraz budowy finalnych instalacji w docelowej skali.

  • P3020393
  • P3020410
  • P3020413
  • P3020414
  • P3020417
  • P3020420

Simple Image Gallery Extended

Realizacje