Instalacja fotowoltaiczna dla zasilania separatorów cieczy lekkich

Interesującym przykładem, opracowanym przez zespół inżynierów Zakładu Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o. są niezależne od zasilania zewnętrznego, instalacje do separacji substancji oleo i petropochodnych z ośrodków wodnych. Taśmowe i tarczowe zbieraki cieczy lekkich należą do grupy najskuteczniejszych w aspekcie sprawności eliminacji tych substancji – mierzonej w jednostkowym czasie separacji.

Zasilanie takich zespołów procesowych własnymi układami fotowoltaicznymi, czynie te rozwiązania w pełni niezależnymi od konwencjonalnego zasilania sieciowego. Takie rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie szczególnie w przypadkach ubogich w infrastrukturę i tradycyjną sieć energetyczną, a także w przypadkach skrajnych – absolutnego jej braku (np. otwartych akwenach wodnych).

  • IMG_2237
  • P1010026
  • P1010031
  • P1010032
  • P1010033
  • P1010034

Simple Image Gallery Extended

Realizacje