Technologia oczyszczania ścieków z przetwórstwa owocowo-warzywnego – Zarecki Foods Sp. z o.o.

Przemysłowe przetwarzanie owoców i warzyw wymaga znaczących objętości wody technologicznej na poszczególnych etapach przygotowania i obróbki surowca. W zależności od rodzaju przetwarzanego materiału całkowite zużycie wody na poszczególne przetwórcze operacje i procesy jednostkowe jest różne a generowane ścieki charakteryzują się specyficzną strukturą ładunku będącego pochodną składu wyjściowego wsadu.

Trudność oczyszczania ścieków technologicznych z sektorów przemysłowych przetwórstwa owocowo-warzywnego polega na istotnej zmienności surowcowej i okresowości procesów przetwórczych, co implikuje określone oraz istotnie zmienne warunki wyjściowe w wymiarze procesowym fizykochemicznego podczyszczania, a także końcowego oczyszczania metodami biologicznymi. Takie warunki wyjściowe wymuszają konieczność opracowania technologii ściśle dopasowanej do specyfiki produkcyjnej zakładu przetwórczego.

   

W poniższej dokumentacji fotograficznej zamieszczono przykład instalacji dla opracowanej i wdrożonej w opcji „pod klucz” technologii oczyszczania ścieków poprodukcyjnych dla Zakładu Produkcyjnego zlokalizowanego w Sieradzu, nalleżącego do przedsiębiorstwa Zarecki Foods Sp. z o.o.

 

  • zarecki1a
  • zarecki2
  • zarecki3
  • zarecki4
  • zarecki5
  • zarecki6

Simple Image Gallery Extended

 

Realizacje