Stacja uzdatniania wody w Niedoradzu, gmina Otyń

Współczesne uzdatnianie wód podziemnych wymaga nie tylko zastosowania optymalnych sekwencji operacji i procesów jednostkowych ale również nowoczesnej aparatury, armatury i systemów sterowania oraz kontroli jakości produkowanej wody. W znaczącej mierze to sprawność zastosowanych urządzeń decyduje o finalnej zawartości domieszek w wodzie opuszczającej stację. Poniżej przedstawiono przykład realizacji wykonanej w miejscowości Niedoradz, na zlecenie Miasta i Gminy Otyń.

Realizacje