Instalacja fotowoltaiczna częścią infrastruktury elektrowni wiatrowych

Elektrownie wiatrowe coraz częściej stają się trwałym elementem naszego krajobrazu. Lokalizacja tych obiektów bardzo często następuje w miejscach oddalonych od zamieszkanych posesji czy osiedli. Stąd też często tereny takie są bardzo ubogie w sieciową infrastrukturę elektryczną. Dla potrzeb bezkolizyjnej eksploatacji takich obiektów niezbędna jest energia elektryczna dostarczana z konwencjonalnego zasilania sieciowego lub wytwarzana własnymi generatorami fotowoltaicznymi.

 

Energie, uzyskana z energii wiatru oraz na drodze fotowoltaicznej przemiany są uznawane za ekologicznie czyste, gdyż wytworzenie tych dwóch form nie pociąga za sobą przemiany jakiegokolwiek paliwa konwencjonalnego. W poniżej przytoczonej dokumentacji fotograficznej prezentujemy przykład wdrożonego fotowoltaicznego wyposażenia infrastruktury elektrowni wiatrowej.

  • IMG_2224
  • IMG_2225
  • IMG_2228
  • IMG_2229
  • P1010036
  • P1010037

Simple Image Gallery Extended

Realizacje