Instalacja fotowoltaiczna podzespołem stacji uzdatniania wody

Jest to atrakcyjne rozwiązanie techniczne, niestety sporadycznie stosowane w dotychczasowej praktyce eksploatacyjnej stacji uzdatniania wód (SUW) podziemnych i powierzchniowych. W tym przypadku zespoły fotowoltaiczne, będące elementem wyposażenia infrastruktury stacji mogą pełnić rolę generatorów prądu stałego, magazynowanego na różne cele procesowe.

 

Nowoczesna i pełna infrastruktura stacji uzdatniania winna posiadać niezbędne wyposażenie, umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie w przypadkach braku elektrycznego zasilania sieciowego – w tzw. sytuacjach awaryjnych. Dotyczy to również elementarnych podzespołów wyposażenia podstawowej eksploatacji, np. oświetlenia wewnętrznego instalacji uzdatniającej czy zewnętrznego obiektu stacji. Rozwiązaniem pozwalającym na pełne zabezpieczenie stacji SUW jest jej dodatkowe wyposażenie w niewielki gabarytowo zespół autonomicznej instalacji fotowoltaicznej, z modułem akumulacji energii pozyskanej na drodze wykorzystania zjawiska fotofizycznego. Taki przykład prezentuje poniższa, fragmentaryczna dokumentacja fotograficzna.

  • Elementl-iluminacji
  • Fragment-iluminacji-stacji
  • Modul-oswitlajacy
  • Modul-podstawowy
  • Panel-zasilajacy
  • Widok-stacji

Simple Image Gallery Extended

Realizacje