Instalacja fotowoltaiczna dla zasilania napędu układów fototermicznych

Konwencjonalne rozwiązania układów fototermicznych wymagają określonego wspomagania elektrycznego prądem z zewnętrznego zasilania sieciowego. Niezbędna energia elektryczna zasila między innymi napęd pomp cyrkulujących glikolowe medium przenoszące energię termiczną, sterowniki, zawory elektromagnetyczne, moduły przełączające, urządzenia i zespoły elektrycznego wyposażenia podstawowego, urządzenia rejestracyjne itd. W łącznym bilansie ilościowym są to wielkości prądowe o niewielkich wartościach bezwzględnych jednak konieczne z uwagi na podtrzymanie prawidłowej pracy instalacji fototermicznej.

 

Przy obecnym stanie techniki, zewnętrznego dostawcę energii elektrycznej można zastąpić własną instalacją fotowoltaiczną z możliwością swobodnego magazynowania wytworzonej nadmiernej energii w okresie intensywnego nasłonecznienia. Takie rozwiązanie, prezentowane fragmentarycznie w poniższej dokumentacji fotograficznej jest niezależne, wysokosprawne oraz mobilne w aspekcie pełnej eksploatacji. Może być wykorzystane w funkcji instalacji w pełni autonomicznej i pełnej w rozumieniu dostaw niezbędnej energii zasilającej napęd lub też w wariancie opcjonalnym, na przykład jako zespół wspomagający systemy automatyki awaryjnej.

  • Elementy-zespolu
  • Inwerter
  • Regulator-ladowania
  • Widok-zespolu
  • Zespol-elektryczny
  • Zespol-sterowania

Simple Image Gallery Extended

Realizacje