Oczyszczalnia biologiczna w miejscowości Ładuszkino

Ścieki socjalno-bytowe bez względu na miejsce ich powstawania charakteryzują się zdefiniowanym składem chemicznym w puli ładunku zanieczyszczeń ich obciążających. Określony zakres odczynu (pH), stężeń zawiesin i koloidów, ekstraktu eterowego, związków i form biogennych azotu oraz fosforu, a także indywidualne pule ładunków ChZT czy BZT, to parametry decydujące o właściwościach i kierunkach oczyszczania. Współczesne osiągnięcia techniki w obszarze rozwiązań technologiczno-procesowych oczyszczania takiego medium są ogromne i z każdym kolejnym rokiem przysparzające nowej wiedzy teoretycznej i nowych technologii.

Na zlecenie Przedsiębiorstwa Produkcyjnego i Handlowo-Usługowego REMED w Bydgoszczy wybudowaliśmy w systemie „pod klucz” nową biologiczną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Ładuszkino (w Obwodzie Kaliningradzkim, Rosja), która jest przykładem świadczącym, że technika czy technologia oraz skład ścieków socjalno-bytowych są trwałymi i stałymi atrybutami ludzkiej działalności – nie znającymi granic.

  • IMG_0829
  • IMG_0830
  • IMG_0831
  • IMG_0835
  • IMG_0836
  • IMG_0839

Simple Image Gallery Extended