Rozwiązania konstrukcyjno-montażowe dla instalacji fotowoltaicznych

Zasadnicze kanony sztuki inżynierskiej wymagają aby proces realizacyjny tworzenia instalacji fotowoltaicznych odbywał się w dwóch etapach: projektowania i finalnego wykonawstwa technicznego. Projektowanie w kolejnych stadiach jego rozwoju winno obejmować takie fazy jak: przygotowanie założeń (koncepcja) w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, obliczenia statyczno-wytrzymałościowych (przede wszystkim dla konstrukcji nośnych), projektowanie graficzne i finalną weryfikację - zewnętrzne sprawdzenie założeń i obliczeń.

 

Etap projektowania w dużej mierze decyduje o konfiguracji i kształcie docelowej instalacji fotowoltaicznej. Na tym etapie bardzo istotnym zagadnieniem jest odpowiedni dobór konstrukcji nośnych, pomocniczych i konstrukcji wsporczych, decydujących o trwałości oraz stabilności instalacji fotowoltaicznej. Prawidłowy dobór elementów i konfiguracji konstrukcyjnych winien wynikać z profesjonalnych obliczeń inżynierskich oraz doświadczenia wykonawczego potwierdzonego referencjami. Ten element działań technicznych w istotny sposób wpływa na sprawność układu procesowego i jego niezawodność eksploatacyjną.

W poniższej dokumentacji fotograficznej prezentujemy przykłady rozwiązań konstrukcyjno-montażowych, które wdrażaliśmy dla potrzeb instalacji fotowoltaicznych jakie wykonano w systemie „pod klucz”.

  • Konstrukcja-nosna
  • Konstrukcja-wsporcza
  • Konstrukcje-pomocnicze
  • Sposob-posadowienia
  • Widok-elementow-konstrukcyjnych
  • Widok-stacji-fotowoltaicznej

Simple Image Gallery Extended

Realizacje