TECHNOLOGIA ELIMINACJI ZŁOGÓW MINERALNYCH Z POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH

Ścieki przemysłowe generowane z gałęzi i branż sektorów wytwórczego oraz przetwórczego, bazujących na surowcach mineralnych i/lub mineralno-organicznych niosą w ładunkach zanieczyszczeń całą gamę komponentów, które mogą krystalizować lub osadzać się na powierzchniach podczas bezpośredniego kontaktu.

Procesy wytwarzania niepożądanych formacji mineralnych mogą przebiegać w różnych przedziałach czasu eksploatacyjnego, a w skrajnych przypadkach nawet na przestrzeni lat. Złogi mineralne są dla wielu eksploatatorów infrastruktury ściekowej istotnym problemem, który okresowo bezwzględnie musi być eliminowany. Opracowana technologia pozwala na usuwanie formacji mineralnych i/lub mineralno-organicznych w szerokim zakresie ich składu chemicznego oraz parametrów strukturalnych. Poprzez regulację takich wielkości jak potencjał redox oraz odczyn można, bazując na mieszaninach roztwarzających autorstwa Projprzemeko® Sp. z o.o. uzyskać w dogodnych warunkach i przedziale czasu pełny lub częściowy efekt rozpuszczania. W poniższej dokumentacji fotograficznej na zasadzie porównania przedstawiono efektywność działania opracowanej technologii w początkowej fazie rozpuszczania formacji mineralnych, które charakteryzują się empirycznym składem postaci:

X0,,01-0.02Ca1,13-2,44Fe1,02-1,49Cr0,05-0,11(SO4)1,99-2,44(HCO3)1,96-2,67(CO3)0,39-1,01Cl0,14-0,24S0,08-0,21

gdzie:

 

X: Co, Cu, Mn.

 

  • zlogi1
  • zlogi2
  • zlogi3
  • zlogi4
  • zlogi5
  • zlogi6

Simple Image Gallery Extended