Instalacja fotowoltaiczna modułem oczyszczalni ścieków przemysłowych

Postęp w dziedzinie technologii ścieków przemysłowych jest determinowany nowymi rozwiązaniami w obszarze aparaturowym i inżynieryjno-procesowym. Również wynika z permanentnego powstawania technologii nowych wyrobów o charakterze użytkowym. Ten proces jest ciągły, trwały i nieodwracalny ale jednocześnie jest związany z pojawianiem się ścieków o specyficznym, często nieznanym z literatury tematu charakterze i składzie. W wyniku prowadzonych procesów badawczych zidentyfikowaliśmy grupę ścieków z obszaru produkcji nowych wyrobów (lub wręcz produktów nowej generacji), dla których rozpoznaliśmy i stworzyliśmy nowe metody ich elektro-fizykochemicznego podczyszczania, z zastosowaniem prądu stałego wytwarzanego za pomocą generatorów fotowoltaicznych.


Opracowane przez nasz zespół Zakładu Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o. nowatorskie metody obejmują:

  • elektrokoagulację – dla ścieków z przemysłu nowych produktów chemii budowlanej i nowych produktów chemii kosmetycznej,
  • utlenianie układem elektro-Fentona – dla ścieków pobarwnikarskich i z produkcji pigmentów nowych generacji,
  • elektroflotację – dla ścieków z przemysłu maszynowego opartego na zdobyczach z obszaru inżynierii materiałowej,
  • elektroflotację ze wspomaganiem utleniającym – dla ścieków z przemysłu spożywczego.

Podane przykłady metod, nad którymi pracuje nasz zespół badawczy, są w obecnej fazie szczegółowego rozpoznania i techniczno-technologicznego rozwoju z jednoczesnym ich pełnym testowaniem na instalacjach pilotażowych.

  • Elektroflotacja-zanieczyszczen
  • Elektroflotator
  • Elektrokoagulacja-i-elektroflotacja
  • Elektrokoagulowany-osad
  • Panele-zasilajace
  • Widok-flotatu-uzyskiwanego-z-elektroflotacji

Simple Image Gallery Extended

Realizacje