Myjnia pojazdów kontenerowych dla terminalu PLO w Gdyni

Skuteczne oczyszczanie wody obiegowej wykorzystywanej do oczyszczania pojazdów kontenerowych, będących na podstawowym wyposażeniu linii oceanicznych, można prowadzić metodami fizykochemicznymi lub fizykochemiczno-biologicznymi z końcową ich dezynfekcją. Znacząca nierównomierność składu jakościowo-ilościowego ładunków zanieczyszczeń, w takich przypadkach preferowane jest oczyszczanie fizykochemiczne, po którym wody mogą być, po uzupełnieniu strat objętościowych ponownie wprowadzone do obiegu użytkowania - na cele oczyszczania powierzchni.

Przykładem takiego rozwiązania technologiczno-instalacyjnego jest fizykochemiczna oczyszczalnia wody obiegowej typu KOCH 2, wybudowana w oparciu o własną technologię dla Myjni Pojazdów Kontenerowych Polskich Linii Oceanicznych, zlokalizowana na terenie terminalu kontenerowego w Porcie Przeładunkowym w Gdyni, na zlecenie Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni. Wydajność instalacji wynosi piętnaście metrów sześciennych na godzinę.

  • PC160365
  • PC160366
  • PC160424
  • PC160429
  • PC170353
  • PC170359

Simple Image Gallery Extended