Stacja uzdatniania wody dla miasta Kolonowskie

Woda przeznaczona na cele konsumpcyjne wymaga odpowiedniego jej uzdatnienia. Procesy eliminacji domieszek z wód podziemnych sprowadzają się najczęściej do optymalnego usuwania żelaza (II), manganu (II) , azotu amonowego oraz twardości. Modernizowane ujęcia oraz stacje uzdatniania wymagają z reguły nowej i zarazem nowoczesnej instalacji. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiamy przykład nowoczesnej stacji jaka powstała po modernizacji. Przedmiotowa instalacja powstała na zlecenie urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, dla miasta Kolonowskie.

Realizacje