Stacja uzdatniania wody w Korfantowie

Modernizacje stacji uzdatniania wód podziemnych nierozerwalnie wiążą się z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie technicznym, technologicznym oraz procesowym. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń jest gwarancją uzyskania odpowiednich redukcji składników domieszkowych zawartych w surowych wodach po ich ujmowaniu. Dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie dokonano gruntownej zmiany technologii oraz przebudowy stacji uzdatniania wody podziemnej, co ilustruje poniższa dokumentacja fotograficzna.

Realizacje