Stacja doświadczalna do badań procesowych kolektorów próżniowych

Nowoczesna i profesjonalna budowa instalacji opartych na kolektorach próżniowych w systemie „pod klucz” jest finalnym etapem całego ciągu działań – począwszy od projektowych, a skończywszy na wdrożeniowych. Dla prawidłowego doboru parametrów istotnych procesowo, decydujących o sprawności instalacji docelowej, wskazane są badania na doświadczalnej instalacji, z której uzyskane wyniki mogą stanowić rekomendacje do wytycznych projektowych. Pozyskiwane tą drogą dane, w sposób bardzo precyzyjny pozwalają na dobór parametrów istotnych dla indywidualnej instalacji solarnej.

 

Instrumentalne wsparcie badawcze z uwzględnieniem specyfiki warunków potencjalnego Inwestora czyni z naszych instalacji obiekty wysokosprawne o minimalnej zawodności eksploatacyjnej. Na wyposażeniu Zakładu Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o. znajduje się instalacja badawcza dla potrzeb prowadzenia testów procesowych i optymalizacyjnych. Dzięki posiadanemu zapleczu badawczemu możliwe było również opracowanie nowych i zarazem unikalnych produktów wspomagających oraz zabezpieczających pracę instalacji, takich jak między innymi; past kontaktronowych czy bezpieczników termicznych oraz wiele prototypowych urządzeń dla potrzeb własnej, seryjnej produkcji kolektorów próżniowych, a także własnej, autorskiej technologii regeneracji rurek ciepła pochodzących od innych producentów.

  • P3020398
  • P3020403
  • P3020405
  • P3020422
  • P3020442
  • P3110009

Simple Image Gallery Extended

 

Realizacje